Aktuality 2016/2017
Šaliansky Maťko - školské kolo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Vašková   
Streda, 18 Január 2017 15:35

Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 4. – 7. roč. Vypočuli sme si  povesti s pútavým dejom o zaujímavých miestach či historických osobách, v niektorých chvíľkach sme dej očakávali s napätím. Všetci súťažiaci zaujali, no keďže víťaz môže byť jeden, porota sa rozhodla takto: II. kat.(4.- 5.r.)1.miesto: Katarína Prusáková, 2.miesto: Simona Semančiková, 3.miesto: Maroš Bilanin. III. kat. (6.-7.r.) 1. miesto: Alžbeta Motyková, 2.miesto: Laura Šlangová, 3.miesto: Mária Székelyová

Všetkým oceneným žiakom blahoželáme a držíme prsty víťazkám v reprezentácii na okresnom kole.

Posledná úprava Nedeľa, 22 Január 2017 15:37
 
Okresné kolo súťaže Rozprávkové vretienko PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 15 December 2016 21:52

V štvrtok, 15. decembra sa v priestoroch našej školy uskutočnilo okresné kolo súťaže Rozprávkové vretienko. Účastníkov od rána vítali a tiež počas súťaže sprevádzali rozprávkové postavičky. V dvoch kategóriach súťažili žiaci z jednotlivých základných škôl nášho okresu v prednese rozprávky. V 1. ktg. cenu poroty získali: Matúš Kundrát (ZŠ Havaj), Dávid Bujdoš (ZŠ Konštantinova Stropkov), Zachariáš Bujdoš (ZŠ Chotča), Timea Martičková (ZŠ Vyšná Olšava). Tretie miesto si vybojovala Simona Muliková (ZŠ Bukovce), druhé miesto Noel Piskorík (ZŠ Breznica) a na najvyššej priečke sa umiestnila Tereza Bujdošová (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov). V 2. ktg cenu poroty získala Sofia Závacka (ZŠ Havaj). Na 3. mieste sa umiestnila Karolína Bujdošová (ZŠ Bukovce), 2. miesto obsadila Etela Vargová (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov) a prvé miesto vybojovala Karolína Štofirová (ZŠ Konštantinova Stropkov). Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa ďalších recitačných úspechov. Veríme, že čaro rozprávky nadchne vaše srdcia aj o rok.

Posledná úprava Štvrtok, 15 December 2016 21:54
 
Rorátne sv. omše PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Štvrtok, 15 December 2016 21:50

Nespi ráno ani Ty, radšej príď na roráTy –

Týmto sloganom sa riadia žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla v Stropkove už dvanásty rok. Aj tí najväčší spachtoši sa v čase adventu akoby zázrakom prebudia a počas štyroch týždňov od pondelka do piatka pred šiestou rannou hodinou smerujú so zapálenými lampášikmi do kláštorného kostola, aby sa v hojnom počte (približne 60 z celkového počtu 200 žiakov) zúčastnili rorátnej svätej omše. Zapájajú sa tiež do rorátnych aktivít, tie tohtoročné majú misionársky názov Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. Po svätej omši odchádzajú so svojimi učiteľmi do blízkej školy, kde na nich už čaká teplý čaj a spolu vytvárajú nádherné spoločenstvo či už pri raňajkách, alebo pri rozprávkach, aby počkali na začiatok vyučovania. Po niekoľkoročných skúsenostiach vidíme, že tieto deti sa s pribúdajúcimi zapálenými sviecami na adventných vencoch dokážu o to viac tešiť z narodenia Spasiteľa a aj v dospelosti majú na tento čas krásne spomienky. Spomínajú aj na spoločné výlety rorátnikov, ktoré im škola každoročne pripraví. Určite nikdy nezabudnú na prijatie u otca arcibiskupa Bernarda Bobera, svätú omšu u sestier karmelitánok, exkurziu v Zlatej studni v Širokom alebo na kúpanie v akvaparku a pod. Aj tohto roku ich čaká milé prekvapenie, ktoré je zatiaľ tajomstvom. Pane, ďakujeme Ti za tento požehnaný čas, za naše deti, ich učiteľov a našich kňazov, že takto spoločne dokážeme pripraviť svoje srdcia na Tvoj radostný príchod.

Posledná úprava Štvrtok, 15 December 2016 21:54
 
Misie na škole PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Štvrtok, 15 December 2016 21:45

Pri príležitosti jubilea - 25. roku existencie CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove sme sa rozhodli zapojiť do školského projektu redemptoristov „Misie na školách“. A veru oplatilo sa!

V dňoch 5. – 8. 12.2016 k nám zavítal náš absolvent o. Miroslav Bujdoš CSsR so svojím mladým tímom, aby realizovali v jednotlivých triedach tento program v duchu podobenstva O márnotratnom synovi. Počas jednotlivých dní žiaci po dvoch ročníkoch absolvovali päť 45-minútových blokov vyplnených pútavými scénkami či pantomímami, krátkymi videami, piesňami, autentickými svedectvami i prednáškami. Naši žiaci boli pritom aktívne zapájaní a mohli si tak lepšie uvedomiť zlyhanie syna, no najmä trpezlivosť milosrdného Otca. Celé misie vyvrcholili na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie spoločnou slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval o. Miroslav. Mala nádych ďakovnej atmosféry za školu, učiteľov, rodičov, možnosť vzdelávať sa v našej škole, byť súčasťou tohto misijného diela, o ktorom sa dozviete viac na http://misienaskolach.webnode.sk/

Veríme, že tieto naše prvé školské misie prispeli k upevneniu vzájomných vzťahov medzi žiakmi a budú ich inšpiratívne provokovať k túžbe po zmene myslenia uvedomujúc si, že hodnoty Biblie sú stále aktuálne. Pán Boh zaplať za tento požehnaný čas!

Posledná úprava Štvrtok, 15 December 2016 21:53
 
Linka detskej pomoci PDF Tlačiť E-mail
Napísal Lenka Matkobišová   
Utorok, 08 November 2016 09:31

Našu školu v pondelok 7.11.2016 navštívila bývala žiačka Silvia Tirková, ktorá si pre žiakov 6. ročníka pripravila pútavú besedu o Linkde detskej dôvery, kde aj pracuje. Žiaci sa mohli dozvedieť, čo je náplňou tejto organizácie, o detských sociálnych problémoch a ako sú nápomocní, pri tom ktorom probléme. Ďakujeme za prednášku a prajeme veľa úspechov.

Posledná úprava Utorok, 08 November 2016 09:35
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dopredu > Koniec >>

Stránka 5 z 9