Hugo pomáha aj na cirkevnej škole PDF Tlačiť E-mail

Hugo - symbol verejnej zbierky Hodiny deťom Nadácie pre deti Slovenska - od septembra 2007 pomáha aj našim deťom.

Hugo – symbol verejnej zbierky Hodiny deťom Nadácie pre deti Slovenska – od septembra 2007 pomáha aj našim deťom . Úspešný projekt, realizácia ktorého bude trvať do konca júla 2008, je zameraný na zvýšenie úrovne vzdelávania zdravotne postihnutých detí s využitím špeciálnych didaktických pomôcok, ktoré podporujú ich vnímanie a koncentráciu. Okrem zakúpených pomôcok sa na realizácii projektového cieľa nemalou mierou podieľajú aj asistenti, ktorí pomáhajú učiteľom a handicapovaným deťom vyrovnať sa ich zdravým rovesníkom, viesť ich k vzájomnej akceptácii a pomoci.

Jednotlivé aktivity projektu nie sú zamerané len na výchovno-vzdelávací proces, podporujú aj voľnočasové činnosti, spoluprácu so študentmi, rodičmi a miestnou samosprávou – či už je to Deň otvorených dverí, výstava žiackych prác, alebo organizácia MDD. Aj keď práca s postihnutými deťmi nie je najľahšia, pedagógov povzbudí akýkoľvek spôsob pomoci. Preto aj touto cestou vyjadrujeme vďaku Nadácii pre deti Slovenska za jej podporu a pomoc tým, ktorí to skutočne potrebujú.