Premena tradičnej školy na modernú PDF Tlačiť E-mail

Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho overenie v 1. a 5. ročníku ZŠ v rámci reformy systému vzdelávania a odbornej prípravy napĺňa opatrenie pod názvom Premena tradičnej školy na modernú.

Názov projektu: Tvorba školského vzdelávacieho programu a jeho overenie v 1. a 5. ročníku základnej školy

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú

Časový predpoklad realizácie projektu: 01.03.2009 - 31.10.2010

Ciele projektu

Cieľ projektu: strategickým cieľom projektu je vypracovanie školského vzdelávacieho programu a v súlade s novým školským zákonom zavedenie dvojúrovňového vzdelávania a implementáciu inovatívnych metód v učebnom procese

Špecifický cieľ projektu 1: Tvorba dvojúrovňového školského vzdelávacieho programu a inovácia obsahu a metód vzdelávania

Špecifický cieľ projektu 2: Zvýšenie kľúčových kompetencií učiteľov v oblasti IKT, jazyka anglického a špeciálnej pedagogiky Márie Montessor