Výberové konanie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 22 December 2010 00:00

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla Stropkov vypisuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na učiteľa matematiky na obdobie 1.3.2011 - 30.6.2012

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa Vyhlášky MŠ  SR č. 411/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov v odbore matematika

- občianska bezúhonnosť

- schopnosť vychovávať a viesť žiakov v kresťanskom duchu

- pozitívny vzťah k deťom a mládeži

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška do výberového konania

- overené kópie o vzdelaní

- profesijný životopis

- potvrdenie o prijatí sviatosti krstu  alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list)

- odporúčanie kňaza

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace


Prihlášku a požadované doklady do výberového konania treba doručiť (doporučenou poštou alebo osobne) do 31.1.2011 na adresu: CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov.

Stropkov, 22.12.2010, Mgr. Mária Karašinská - riaditeľka školy

Posledná úprava Nedeľa, 26 December 2010 14:14
 
Vianočný program PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 23 Január 2011 13:57

V predposledný a posledný deň vianočných prázdnin sme si pre našich rodičov a spolužiakov pripravili vianočný program plný slova, piesni, zvykov, tancov ... aby sme aj takto priniesli pred tohtoročné jasle dar Tomu, ktorého najviac očakávame. A o koho ide, to všetci isto viete.

 
8. december - Nepoškvrnené počatie Panny Márie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 19 December 2010 13:42

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa naše spoločenstvo školy stretlo na slávení sv. omše v kláštornom kostole, aby sme oslávili našu nebeskú matku. V tento deň sme namiesto vyučovania si zvolili športové dopoludnie pre žiakov 5.-9. ročníka, ktorí si v športovej hale SOUP zmerali sily medzi triedami. Mladší, žiaci 1.-4. ročníka pod vedením lektorov z Červeného kríža sa naučili základy prvej pomoci, a môžme povedať, že niektorí to brali veeeeeľmi vážne.

Posledná úprava Nedeľa, 19 December 2010 13:58
 
Mesiac úcty k starším & "Babičky opäť za šk. lavicou" PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 04 November 2010 21:38

V rámci mesiaca úcty k starším sme pozvali do triedy na besiedku babičky. V úzkom kruhu štvrtáckej triedy sme privítali babky, ktoré pozvali ich vnúčatká. Veronika a Filipko predstavili svoju babku, jej záujmy a záľuby terajšie; ale aj ako to bolo v čase ich detstva a mladosti, o tom sa už rozhovorili samy. Rozprávanie bolo veľmi pútavé. Mali sme veľa-veľa otázok, na ktoré babičky s ochotou odpovedali. Veľmi nás pobavili fotografie z ich mladosti, na ktorých boli starodávne autá, jarmok na námestí, deti v tepláčikoch ...

Babičkám veľmi pekne ďakujeme za čas s nami strávený. Bolo to veľmi milé a poučné posedenie. Tešíme sa na budúci rok na ďalších starých rodičov. Všetkým babičkám a deduškom prajeme zdravie a Božie požehnanie.     žiaci IV.A

Posledná úprava Štvrtok, 04 November 2010 22:16
 
Hodina SJL v mestskej knižnici PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 21 Október 2010 11:23

V rámci Roka kresťanskej kultúry vyhlásila Matica slovenská v Martine Rok J. C. Hronského pri príležitosti 50. výročia úmrtia tohto významného slovenského spisovateľa. Mestská knižnica v Stropkove ponúkla preto žiakom 8. a 9. ročníka prezentáciu „Život a tvorba J. C. Hronského“ doplnenú videoprojekciou. Všetci zúčastnení tak mali možnosť zažiť netradičnú formu vyučovania a doplniť si svoje poznatky.

 

Posledná úprava Štvrtok, 21 Október 2010 13:13
 
Deti sa modlia ruženec PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 20 Október 2010 10:51

Dňa 18.10.2010 sme sa všetci žiaci a učitelia školy zišli na spoločnej modlitbe sv. ruženca v rámci celosvetovej akcie "Milión detí sveta sa modlí ruženec". Akcia detského ruženca sa začala v roku 2005 vo Venezuele a rozšírila sa do celého sveta. Iniciátori dôverujú výroku sv. pátra Pia: "Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení".

 
Noc s Bibliou PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 05 December 2010 21:07

V dňoch 10.-11.12.2010 sa naša škola zapojila do prvého ročníka celoslovenskej akcie NOC S BIBLIOU, ktorej cieľom bolo bližšie spoznať Ježiša cez Písmo sväté. Začali sme sv. omšou o 21.00 hod.,na ktorej sa zúčastnila viac ako stovka účastníkov. Po nej nasledovala prednáška biblistu ThDr. D. Slivku, PhD., a zároveň s ňou sa naši "maliari" vybrali výtvarne stvárniť Bibliu. Po prednáške sme začali čítanie Biblie, konkrétne Prvej knihy Samuelovej a Evanjelia podľa Lukáša. Tí "najčerstvejší" sa o 2:00 hod. vybrali s p. kaplánom na Krížovú cestu do kláštorného kostola, po ktorej sa na 2-3 hodiny uložili na spánok, aby o 7.00 hod. ráno vstali na adoráciu so Sv. Oltárnou. Po požehnaní nasledovalo Agape, kde sme nasýtili aj svoje tela a okolo 9.00 hod. sa odobrali domov ...

Videoreportáž TV LUX

Posledná úprava Nedeľa, 19 December 2010 13:33
 
Dedičstvo otcov ... (2010) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Sobota, 27 November 2010 10:20

Na sviatok sv. Kataríny sa zišli súťažiaci zo 14 cirkevných škôl Košickej arcidiecézy na pôde CZŠ sv. košických mučeníkov v Košiciach, aby súťažili v tohtoročných jednotlivých oblastiach cirkevných dejín: SSV, sv. Benedikt, Gaboltov a Rok kresťanskej kultúry. Súťaž začala sv. omšou, ktorú celebroval Mons. S. Stolárik, košický pomocný biskup. Hneď v úvode povzbudil súťažiacich a vyzdvihol, že zvíťazil každý, kto prišiel sa zúčastniť. Po sv. omši a občerstvení sa začala súťažná časť, kde si v 8 kolách trojčlenné družstva zmerali sily. Najlepšie vedomosti preukázalo družstvo z CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove, na 2. mieste sa umiestnilo G a ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Humennom a na treťom mieste zasadli dve družstvá: CZŠ sv. Petra a Pavla Belá n.C. a družstvo CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov. Blahoželáme!Výsledková listina : pdf

Posledná úprava Utorok, 30 November 2010 12:41
 
Pápežské misijné diela PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 03 November 2010 21:35

V posledný vyučovací deň pred jesennými prázdninami, štvrtok 28. októbra k nám zavítal riaditeľ Pápežských misijných diel (PMD) Košickej arcidiecézy p. Štefan Kondis aby žiakom spropagoval toto celosvetové dielo, ktoré má za cieľ pomôcť misiám. Po krátkom dokumentárnom filme o slovenskom misionárovi porozprával čo sú to PMD, ako misiám môžu pomôcť aj tí najmenší (zbieranie známok, pohľadnice a pod.) a takto nadchol všetkých prítomných k šíreniu posolstva evanjelia do všetkých kútoch sveta.

 
Šarkaniáda v prvákove a tretiakove PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 20 Október 2010 16:35

V deň keď dátumu vládli 0,1,2 (20.10.2010) sa naši najmladší žiaci spolu s kamarátmi tretiakmi vybrali na školský areál púšťať šarkanov, aby zápolili s vetrom opreteky a ukázali, ktorý šarkan je ten schopnejší - či dvojnohý alebo chvostový  -:) Po návrate do triedy všetci skonštatovali, že už im hodina telesnej výchovy ani nechýba. Pľúca sa prevetrali, šarkany zamotali, ale dobrý pocit z lietania šarkanov ostal. Do šarkanenia spolužiaci!                                                 Vaši prváci a tretiaci

 

 

Posledná úprava Streda, 20 Október 2010 16:43
 
Očova - kultúrne vystúpenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 20 Október 2010 10:46

Dňa 15.10.2010 zavítal v rámci kultúrneho programu hudobník z Očovej, ktorý žiakom predstavil jednotlivé hudobné nástroje a zároveň svojimi ukážkami na týchto hudobných nástrojov podnietil chuť k hudbe. Žiaci mohli vidieť a počuť ako zneje zvuk fujary, píštaly, pánovej flauty, gajd a iných hudobných nástrojov. Boli prekvapený ukážkou na hudobný nástroj, ktorý každý doma vlastní - trubica od vysávača. V závere sa každý dosýta vysmial a odniesol si pekný hudobný zážitok.

 
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 34 35 Dopredu > Koniec >>

Stránka 34 z 35

Kto je on-line?

Máme online 27 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy