Naše krmidlo - ŠPB2 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 08 Február 2011 14:05

Niekoľko hodín pracovného vyučovania prežili žiaci špeciálnej triedy B2 v dielni. Výsledkom ich práce bolo kŕmidlo pre vtáčiky, ktoré sa momentálne nachádza v školskej záhrade. Keďže je plné dobrôt, často ho navštevujú sýkorky a iné vtáčiky. Fotografie  kŕmidla sme poslalli aj na súťaž a dúfame, že naše kŕmidlo sa im bude páčiť.

Posledná úprava Utorok, 08 Február 2011 14:18
 
Fašiangy v III.A PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 07 Február 2011 09:22

V piatok 4. februára si naši tretiaci spolu s p. učiteľkou pripravili "fašiangový deň". Pripravili si fašiangový "klobúkový deň", aby tak ako vraví tradícia, bol to deň uvoľnenia, zábavy a preobliekania sa. A ak sa niekomu niektorý klobúk veľmi páčil ... príďte sa poradiť ako ho zhotoviť :-)

Posledná úprava Utorok, 08 Február 2011 14:09
 
Karneval 2011 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 26 Január 2011 22:27

Dňa 26. januára 2011 (streda) sa uskutočnil ŠKOLSKÝ KARNEVAL pre žiakov školy. V dopoludňajších hodinách si zatancovali a zasúťažili v maskách jednotlivcov žiaci 1.-4. ročníka spolu so žiakmi špeciálnych tried B1, B2 a v popoludňajších hodinách sa v kolektívnych  maskách predstavili žiaci 5.-9. ročníka so žiakmi ŠPA. A ako tam bolo, o tom sa presvedčte vo fotogalérii.

 
Betlehemy očami deti - vyhodnotenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 23 Január 2011 19:07

Dňa 17.1.2011 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže "Betlehemy očami detí". V I. kat. od 7 do 13 rokov si po minuloročnom úspechu Viktórie Harmadovej prevzala najvyššie ocenie v tejto kategórií Veronika Vatehová. Jej betlehem postúpil na medzinárodnú výstavu betlehmemov do poľskej Dukly, kde získala taktiež 1. miesto. V tejto kategórii bol Cenou poroty ocenený betlehem Frederiky Šlangovej a na medzinárodnej výstave obsadil 2. miesto. Obidvom dievčatám blahoželáme!

Posledná úprava Nedeľa, 23 Január 2011 19:26
 
Vianočný program PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 23 Január 2011 13:57

V predposledný a posledný deň vianočných prázdnin sme si pre našich rodičov a spolužiakov pripravili vianočný program plný slova, piesni, zvykov, tancov ... aby sme aj takto priniesli pred tohtoročné jasle dar Tomu, ktorého najviac očakávame. A o koho ide, to všetci isto viete.

 
8. december - Nepoškvrnené počatie Panny Márie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 19 December 2010 13:42

Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa naše spoločenstvo školy stretlo na slávení sv. omše v kláštornom kostole, aby sme oslávili našu nebeskú matku. V tento deň sme namiesto vyučovania si zvolili športové dopoludnie pre žiakov 5.-9. ročníka, ktorí si v športovej hale SOUP zmerali sily medzi triedami. Mladší, žiaci 1.-4. ročníka pod vedením lektorov z Červeného kríža sa naučili základy prvej pomoci, a môžme povedať, že niektorí to brali veeeeeľmi vážne.

Posledná úprava Nedeľa, 19 December 2010 13:58
 
Sv. Blažeja - požehnanie hrdiel PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 07 Február 2011 08:45

Dňa 3. februára sme slávili sv. omšu k úcte sv. Blažeja, ktorá je spojená s požehnávaním hrdiel. Tento svätec patril medzi štrnástich pomocníkov v núdzi. Je veľmi uctievaný. Len v samotnom Ríme je päť kostolov zasvätených práve jemu.

Posledná úprava Pondelok, 07 Február 2011 09:21
 
Projekt "Môj dom" v Druhákove PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 23 Január 2011 13:52

Žiaci 2. ročníka v rámci predmetu Prírodoveda vytvárali doma v kruhu svojej rodiny projekt "Môj dom", ktorého cieľom bolo priniesť na najbližšiu hodinu Prírodovedy model domu, ktorý zhotovovali z rôznych materiálov. Že predstavivosť im nechýbala a ani zanietenosť a pracovitosť sa môžte presvedčiť vo fotogalérii, kde predstvujú svoje domčeky.

Posledná úprava Nedeľa, 23 Január 2011 13:55
 
Výberové konanie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 22 December 2010 00:00

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla Stropkov vypisuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na učiteľa matematiky na obdobie 1.3.2011 - 30.6.2012

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa Vyhlášky MŠ  SR č. 411/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov v odbore matematika

- občianska bezúhonnosť

- schopnosť vychovávať a viesť žiakov v kresťanskom duchu

- pozitívny vzťah k deťom a mládeži

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška do výberového konania

- overené kópie o vzdelaní

- profesijný životopis

- potvrdenie o prijatí sviatosti krstu  alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list)

- odporúčanie kňaza

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace


Prihlášku a požadované doklady do výberového konania treba doručiť (doporučenou poštou alebo osobne) do 31.1.2011 na adresu: CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov.

Stropkov, 22.12.2010, Mgr. Mária Karašinská - riaditeľka školy

Posledná úprava Nedeľa, 26 December 2010 14:14
 
Noc s Bibliou PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 05 December 2010 21:07

V dňoch 10.-11.12.2010 sa naša škola zapojila do prvého ročníka celoslovenskej akcie NOC S BIBLIOU, ktorej cieľom bolo bližšie spoznať Ježiša cez Písmo sväté. Začali sme sv. omšou o 21.00 hod.,na ktorej sa zúčastnila viac ako stovka účastníkov. Po nej nasledovala prednáška biblistu ThDr. D. Slivku, PhD., a zároveň s ňou sa naši "maliari" vybrali výtvarne stvárniť Bibliu. Po prednáške sme začali čítanie Biblie, konkrétne Prvej knihy Samuelovej a Evanjelia podľa Lukáša. Tí "najčerstvejší" sa o 2:00 hod. vybrali s p. kaplánom na Krížovú cestu do kláštorného kostola, po ktorej sa na 2-3 hodiny uložili na spánok, aby o 7.00 hod. ráno vstali na adoráciu so Sv. Oltárnou. Po požehnaní nasledovalo Agape, kde sme nasýtili aj svoje tela a okolo 9.00 hod. sa odobrali domov ...

Videoreportáž TV LUX

Posledná úprava Nedeľa, 19 December 2010 13:33
 
Dedičstvo otcov ... (2010) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Sobota, 27 November 2010 10:20

Na sviatok sv. Kataríny sa zišli súťažiaci zo 14 cirkevných škôl Košickej arcidiecézy na pôde CZŠ sv. košických mučeníkov v Košiciach, aby súťažili v tohtoročných jednotlivých oblastiach cirkevných dejín: SSV, sv. Benedikt, Gaboltov a Rok kresťanskej kultúry. Súťaž začala sv. omšou, ktorú celebroval Mons. S. Stolárik, košický pomocný biskup. Hneď v úvode povzbudil súťažiacich a vyzdvihol, že zvíťazil každý, kto prišiel sa zúčastniť. Po sv. omši a občerstvení sa začala súťažná časť, kde si v 8 kolách trojčlenné družstva zmerali sily. Najlepšie vedomosti preukázalo družstvo z CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove, na 2. mieste sa umiestnilo G a ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Humennom a na treťom mieste zasadli dve družstvá: CZŠ sv. Petra a Pavla Belá n.C. a družstvo CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov. Blahoželáme!Výsledková listina : pdf

Posledná úprava Utorok, 30 November 2010 12:41
 
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 34 Dopredu > Koniec >>

Stránka 32 z 34

Kto je on-line?

Máme online 6 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy