Duchovné cvičenia pedagógov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 06 September 2011 19:39

V dňoch 1.-2. septembra sa pedagogickí zamestnanci našej školy zúčastnili duchovných cvičení v kláštore redemptoristov pod duchovným vedením o. Čajku. Prednášky o viere človeka, zamyslenie nad listom sv. otca Benedikta XVI. pedagógom, modlitba ruženca, adorácia pred Sviatosťou Oltárnou, sviatosť pokánia ... mali za cieľ prežiť chvíle v Božej prítomnosti a na začiatku šk.roka nabrať duchovnej posily.

Posledná úprava Utorok, 06 September 2011 19:46
 
Začiatok školského roka 2011/2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 28 August 2011 14:35

Slávnostná sv. omša na začiatok nového školského roka 2011/2012 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2011 o 08.00 hod. v Sanktuáriu Panny Márie Škapuliarskej (farský kostol). Po sv. omši bude nasledovať slávnostné otvorenie nového šk. roka pre žiakov našej školy.

Mgr. Mária Karašinská

Posledná úprava Nedeľa, 28 August 2011 14:38
 
Prázdninový tábor "prázdninové holuby" PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 12 Júl 2011 20:56

V dňoch 11.-15. júla ŠSZČ pri našej škole organizuje prázdninový primestský tábor pre žiakov a priateľov našej školy. Počas tohto týždňa všetci účastníci nielen nadviažu nov é priateľstvá ale najmä zažijú dni plné zábavy, dobrodružstva, hier ... Všetko začali prázdninovou sv. omšou hneď v prvý deň a ako prebiehal tento prvý deň si môžte si pozrieť vo fotogalérii. Samozrejme, že fotky budú pribúdať aj z ostatných dní.

Posledná úprava Piatok, 15 Júl 2011 21:45
 
Ocenenie žiakov primátorom mesta Stropkov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Utorok, 28 Jún 2011 21:07

Krátko pred koncom školského roka ocenil primátor mesta MUDr. Peter Obrimčák najlepších žiakov stropkovských škôl. Spomedzi žiakov našej školy boli navrhnuté a ocenené: Veronika Vatehová - za vzornú reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach, Dominika Čengerová - za opakovaný postup do celoslovenského kola v literárnej súťaži a Janka Čengerová - za opakovanú úspešnú reprezentáciu školy v recitačných súťažiach. 
Medzi ocenenými však boli aj ďalší naši žiaci - Eduard Paňko a Maroš Rusinko, ktorých navrhlo ABC CVČ v Stropkove za úspechy v šachových či letecko-modelárskych súťažiach. Úspešní žiaci sa zapísali do pamätnej knihy mesta Stropkov.
Program spestrili nadaní žiaci ZUŠ, ktorí sú zároveň žiakmi našej CZŠ, a to Stanislav Humeník a Štefan Perát.


Posledná úprava Utorok, 28 Jún 2011 21:10
 
Blíži sa záver šk. roka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Utorok, 28 Jún 2011 05:02

V duchu hesla To najlepšie na záver sa niesla posledná školská svätá omša v tomto školskom roku. Páni učitelia sa netradične predviedli ako miništranti. Každý, kto vedel a chcel hrať, sa stal súčasťou školskej kapely pod vedením pani učiteľky Lenky. Nechýbal spev, obetné dary, aktívna účasť aj v podobe čítania, no a, samozrejme, hádanky pána kaplána Františka či odmena v podobe lízanky... mimochodomNezelenie, nerastie, a predsa veľa listov má. Čo je to? :o)

Posledná úprava Utorok, 28 Jún 2011 21:06
 
Slovenský jazyk netradične PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Utorok, 28 Jún 2011 05:00

Na záver sa zvykne bilancovať. V škole najmä formou testov, no na hodinách slovenského jazyka a literatúry aj v podobe dramatizácie. Dostávame tak jedinečnú príležitosť ukázať nielen svoje vedomosti, ale i zručnosti či kreativitu. Obľúbenou sa stala najmä Módna prehliadka (ako overenie vedomosti zo statického opisu) a Galéria literárnych postáv, kde predstavujeme autorov a postavy z kníh, ktoré sme prečítali.

Posledná úprava Utorok, 28 Jún 2011 07:24
 
Výberové konanie na obsadenie učiteľa dejepisu a geografie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 29 Júl 2011 19:25

Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie učiteľa dejepisu a geografie
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov v odbore dejepis a
geografia
- občianska bezúhonnosť
- schopnosť vychovávať žiakov v kresťanskom duchu
- pozitívny vzťah k deťom a mládeži
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- profesijný životopis
- potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný príp. sobášny list)
- odporúčanie kňaza
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba doručiť (doporučenou poštou alebo osobne) do 19. augusta 2011 do 15.30 hod. na adresu: CZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov.
Stropkov 29. júla 2011 Mgr. Mária Karašinská
riaditeľka školy

Posledná úprava Piatok, 29 Júl 2011 19:43
 
Slávnostná bodka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Štvrtok, 30 Jún 2011 20:09

A je tu záver školského roka a s ním spojený čas na vyhodnotenie a ocenenie práce žiakov počas neho. Príležitosťou k tomu bol aj dnešný deň 29. jún, keď sme spoločne ďakovali na slávnostnej svätej omši a po nej pristúpili k bilancovaniu. Po krátkom programe sa slova ujala pani riaditeľka, ktorá v závere svojho príhovoru odmenila najlepších žiakov školy v šk. r. 2010/2011, a to M. Šafranka, N. Renčkovú, S. Sidorjaka, J. Čengerovú a T. Fiľarskú. Potom boli ocenení žiaci v rámci tried, ktorí prebrali knižné odmeny od svojich triednych učiteľov. Milé predpoludnie ukončila rozlúčka deviatakov a slávnostný obed zamestnancov školy.

Posledná úprava Štvrtok, 30 Jún 2011 20:11
 
Posunková 2011 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 28 Jún 2011 06:50

"Už sa chlapec, už sa poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách..." A veruže naši štvrtáci keď sa pozreli na fotografie z prvého ročníka, tých čiarok na dverách pribudlo u niektorých aj pár desiatkov centrimetrov. Krátkym programom v areáli školského ihriska sa žiaci 4. ročníka rozlúčili s 1. stupňom a svojou triednou čiteľkou, a svojich rodičov rozosmiali "súdnou sieňou". Program ukončili opekačkou a voľným programom.

Posledná úprava Utorok, 28 Jún 2011 07:21
 
Beseda s misionárkou Silviou PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Utorok, 28 Jún 2011 05:01

Svet je dnes jedna veľká dedina – hovorí sa. Väčšina ľudí odchádza do zahraničia najmä za prácou alebo na dovolenky. Silviu Cubjakovúzlákala jedna exotická krajina z celkom iného dôvodu. Išla sa tam starať o tých najbezbrannejších, najbiednejších. O opustené deti na predmestí hlavného mesta Peru, Limy. Podľa jej vlastných slov nevnímala túto skúsenosť ako obetu, skôr ako obohatenie svojho doterajšieho života o ďalší rozmer. O rozmer lásky. 
A my sme veľmi vďační, že si Silvia našla čas aj na nás a podelila sa s nami o svoje zážitky z misie v Peru.

Posledná úprava Utorok, 28 Jún 2011 06:50
 
Školský výlet - Nyíregyháza (oceanárium, tropikárium, ZOO) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 20 Jún 2011 05:27

Aká práca, taká pláca, hovorí jedno zo slovenských prísloví. Asi aj preto sa žiaci 5. - 9. ročníka rozhodli vybrať na školský výlet do maďarského mesta Nyíregyháza, aby na vlastne oči videli Oceanárium, Tropikárium a ZOO. Okrem množstvo zvierat si mohli vychutnať pravé maďarské slniečko, pochutiť si na maďarskej zmrzline, overiť svoju odvahu a prejsť džungľou po lianovom moste či presklenej podlahe v osemmetrovej výške ponad opice, strčiť hlavu medzi šváby a červy, vojsť do otvorených voliér medzi papagáje, korytnačky alebo opice  a pohladkať nielen ich, ale aj slony i hady. 
Veríme, že veľa nezabudnuteľných zážitkov ich bude motivovať k aktívnej práci  v budúcom školskom roku, aby si podobný výlet mohli zopakovať.

Posledná úprava Pondelok, 20 Jún 2011 05:30
 
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 34 35 Dopredu > Koniec >>

Stránka 32 z 35

Kto je on-line?

Máme online 44 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy