Sv. omša (9.A) - 7.2.2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 13 Február 2012 19:44

Najstarší žiaci sa pripravili tentoraz na školskú sv. omšu. Nielen svojimi čítaniami a spevmi, ale rovno to aj sprevádzali na hudobných nástrojoch. Obetné dary poniektorí obetovali ako dielo svojich rúk a tak im za všetko patrí Pán Boh zaplať.

Posledná úprava Pondelok, 13 Február 2012 19:47
 
Sv. omša (učitelia) - 2.2.2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 03 Február 2012 10:22

Na sviatok Obetovania Pána (Hromnice) sme slávili zráoveň ďakovnú sv. omšu za I. polrok šk.r. 2011/2012, ktorú svojimi čítaniami a obetnými darmi pripravili učitelia školy. Aj takto sme spoločne poďakovali za všetko, čím nás Pán obdaroval počas minulých 5 mesiacov a poprosili o silu a dary Ducha Svätého do druhého polroka.

Posledná úprava Piatok, 03 Február 2012 10:25
 
Múzeum hračiek - Dejepis v V.A PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 03 Február 2012 10:07

Naiši piataci si vytvorili počas hodiny dejepisu múzeum hračiek, do ktorého každý prispel svojou najobľúbenejšou hračkou, ktorú zároveň počas návštevy tretiakov predstavil. Aj takto si dokázali spestriť hodinu a zároveň v rámci medzipredmetových vzťahov a tiež medzitriednych potešiť svojich mladších spolužiakov.

Posledná úprava Piatok, 03 Február 2012 10:15
 
Polročné vysvedčenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 26 Január 2012 20:10

V zmysle § 55, ods. 10 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v posledný vyučovací deň I. polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis klasifikácie prospechu správania žiaka za I. polrok. Vysvedčenie za I. polrok vydáva škola len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Mgr. Mária Karašinská, riad. školy

 
Sv. omša (II.A) - 25.1.2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Sobota, 28 Január 2012 20:17

Naši druháci sa na dnešnú sv. omšu veľmi nielen pripravovali ale aj tešili. Pripravilii si krásne pesničky, ešte krajší obetný dar ale nadovšetko to boli usmiaté a rozžiarené detské tváre a oči, z ktorých bolo možno vycítať úžasnú radosť. Veď nakoniec posúďte sami.

Posledná úprava Sobota, 28 Január 2012 20:20
 
Sv. omša (III.A) 18.1.2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 24 Január 2012 09:29

A je streda. Školská sv. omša, ktorú si pripravili tohtoroční prvoprijímajúci, žiaci III.A triedy. A že skutočne už žijú očakávaním na ich "naj" deň svädčí fakt, že medzi obetnými darmi nechýbali "kalich a hostie" ktoré posilňujú našu dušu ale aj hubová mačanka ktorá posilňuje naše telo. Dobrú chuť!

Posledná úprava Utorok, 24 Január 2012 09:32
 
Karneval PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 03 Február 2012 10:16

Princezné, muškatieri, lienky ... to všetko ste mohli stretnúť na našom karnevale pre tých najmaldších, žiakov 1.-4. ročníka, ktorý vo štvrtok 2.2.2012 po hromničnej sv. omši sa roztancovali spolu so svojimi p. učiteľkami a predstavili sa v nádherných maskách.

Popoludní o 15.00 hod. sa v kolektívnych maskách predstavili na karnevale žiaci 5.-9. ročníka. Okrem "omladeného učiteľského zboru" v podani VII.A sme obdivovali tvorivosť aj ostatných tried, ktorý sa po predstavení roztancovali vo víre piesni.

Posledná úprava Piatok, 03 Február 2012 10:21
 
Výlet - Aquapark Poprad PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 31 Január 2012 09:02

Z dôvodu extrémne nízkych teplôt sa školský výlet Aquapark Poprad (1.2.2012) odkladá. O novom termíne výletu budeme včas informovať žiakov prostredníctvom oznamu v žiackej knižke a na našej webovej stránke.

Posledná úprava Utorok, 31 Január 2012 09:04
 
Triedny koncert (III.A) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Sobota, 28 Január 2012 20:20

V stredu 25.1.2012 o 11.00 hod. si naši tretiaci pripravili pre svojich spolužiakov, svojich rodičov, starých rodičov ... triedny koncert. Všetci odvážlivci, ktorí navštevujú ZUŠ v našom meste ukázali svoje hudobné nadanie. Mohli sme sa tak započúvať a pozrieť si hru na klavíri, keyboarde, gitare, husliach ale aj na akordeóne. Ďakujeme Vám! Boli ste úžasní.

Posledná úprava Sobota, 28 Január 2012 20:31
 
Zápis do 1. ročníka (2012/13) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 24 Január 2012 09:32

Tohtoročný zápis máme za sebou. Doteraz 20 zapísaných deti prekvapilo svojou pohotovosťou, bystrosťou, rečovým a hudobným prejavom. Mnohé z nich už dokážu písať, čítať, čo možno niekedy nie je na osoh, samozrejme ak to vyplýva z prirodzeného záujmu a prejavu dieťaťa, nie je potrebné mu v tom brániť. Za svoju šikovnosť boli odmenení školskými potrebami a najväčšiu radosť im urobilo písomné osvedčenie o prvej skpške a prijatí do školy.

Touto cestou  ďakujeme všetkým rodičom doteraz prihlásených detí za prejavenú dôveru. Pán Boh zaplať!

 
Projekt "Môj dom" (2. ročník) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 24 Január 2012 09:26

Naši druháci sú veľmi tvoriví. Svedči o tom aj projekt "Môj dom", ktorým ukázali čo je v nich a že vedia spolu so svojimi súrodencami, rodičmi ... vyhotoviť tie najkrajšie domčeky. Ktovie, možno o pár desiatok rokov si skutočne takí aj postavia.

 

Posledná úprava Utorok, 24 Január 2012 09:29
 
<< Začiatok < Dozadu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dopredu > Koniec >>

Stránka 28 z 35

Kto je on-line?

Máme online 23 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy