Prirodoveda v Druhákove PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniela Šlangová   
Utorok, 22 Október 2013 12:21

Už staré, no múdre príslovie hovorí, že "Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si to, ale ak to urobím - pochopím to." Táto múdrosť sa udomácnila aj v Druhákove na hodinách Prírodovedy. Pozrite sa, ako nám to ide.

 
Milión detí sa modlí ruženec PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 21 Október 2013 21:34

V piatok 18.10.2013 o 09.00 hod. sme sa po ukončení školskej sv. omše zapojili modlitbou posvätného ruženca k celosvetovej akcii Milión detí sa modlí ruženec. V kláštornom kostole pod vedením p. kaplána Réneho zástupcovia jednotlivých tried sa modlievali bolestný ruženec s misijným zamyslením. Veríme, že aj naša dvestovka detí prispela k naplneniu posolstva pátra Pia, že ak sa "milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení".

Posledná úprava Pondelok, 21 Október 2013 21:38
 
Buková hôrka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 21 Október 2013 21:25

Tak ako minulý šk. rok aj tentokrát sme navštívili pekné miesto modlitby. Len pár kilometrov za hranicami nášho mesta nás privítala čarokrásna príroda v ktorej sme pookriali na duši a vzdali vďaku Najvyššiemu ako cez pobožnosť krížovej cesty tak aj sv. omšou.

Posledná úprava Pondelok, 21 Október 2013 21:28
 
Sv. omša 9.A (4.9.2013) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 08 September 2013 08:20

4. september - prvá školská sv. omša. Pripravili si ju pre nás naši najstarší - deviataci. Svojimi piesňami, čítaniami, obetnými darmi prispeli k veľkoleposti a dôležitosti najväčšej obety - sv. omše. Pán kaplán Vykukal nám v kázni krásne ukázal čo sú to zázraky a či sa na ne oplatí veriť. Kto pozorne počúval, odpoveď pozná :-)

 
Duchovné cvičenia pedagógov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 08 September 2013 08:03

V dňoch 29.-30. augusta si pedagógovia našej školy vykonali duchovné cvičenia u otcov redemptoristov. Tieto cvičenia mali spoločnú tému Choroby duše, a v nich sa exercitátor o. Mikuláš Tressa, CSsR zameral na choroby duše, ktoré by sme ináč mohli nazvať hlavné hriechy. Takto sme sa hlbišie zamysleli nad pýchou, lakomstvom, závisťou, henvom,  lenivosťou ...

Posledná úprava Nedeľa, 08 September 2013 08:10
 
Nie je dôležité vyhrať, ale zabaviť sa ! PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniela Šlangová   
Streda, 26 Jún 2013 20:21

Týmto heslom sa niesla atmosféra školskej olympiády , ktorá sa na našej škole konala 24.6.2013 .Je to neoddeliteľná akcia, ktorá patrí tradične záveru školského roka. Zúčastnili sa jej žiaci 1. a 2. stupňa a žiaci špeciálnych tried. Súťažilo sa v atletických disciplínach. Žiaci prvého stupňa si merali výkony v behu na 300 m, behu na 50 m, v skoku do diaľky z miesta a v hode kriketovou loptičkou. Žiaci druhého stupňa súťažili v behu na 60m, 300 m a 1000 m, v skoku do diaľky a v hode kriketovou loptičkou.

Dievčatá 1.-2. roč.

Hod kriketovou loptičkou

1. Karmen Polhošová,2. Ema Maťašová,3. Karin Božiková

Skok do diaľky

1. Klára Rusinková,2.Karin Božiková, 3.Ema Maťašová

Beh na 50m

1.Ema Maťašová, 2.Klára Rusinková, 3.Karin Božiková

Beh na 300 m

1.Ema Maťašová, 2.Tamara Bujdošová,3. Karin Božiková

Dievčatá 3.-4.roč.

Hod kriketou loptičkou

1.Soňa Suchaničová, 2.Petra Tkačivská, 3.Margaréta Renčková

Skok do diaľky

1.Margaréta Renčková, 2.Lucia Perátová, 3.Petra Tkačivská

Beh na 50m

1.Lucia Perátová, 2.Soňa Suchaničová, 3. Petra Tkačivská

Beh na 300 m

1. Soňa Suchaničová, 2.Lucia Perátová, 3.Petra Tkačivská

Dievčatá 5.-6.roč.

Hod kriketovou loptičkou

1.Laura Volčková, 2.Mária Čonková, 3.Letícia Komárovská

Skok do diaľky

1.Letícia Komárovská, 2.Laura Volčková, 3.Veronika Vatehová

Beh na 60 m

1.Letícia Komárovská, 2.Veronika Vatehová, 3.Natália Gondeková

Beh na 300 m

1.Veronika Vatehová, 2.Letícia Komárovská, 3.Veronika kapcalová

Dievčatá 7.-9.roč.

Hod kriketovou loptičkou

1.Monika Siváková, 2.Laura Antonyová, 3.Katka Lešková

Skok do diaľky

1.Viktória Siváková, 2.Monika Siváková, 3.Viktória Kitľanová

Beh na 60 m

1.Viktória Siváková, 2.Zuzana Motyková, 3.Eva Perátová

Beh na 300 m

1.Viktória Siváková, 2. Monika Siváková, 3. Zuzana Motyková

Chlapci 1.-2. roč.

Hod kriketovou loptičkou

1.Patrik Bokšanský, 2. Valér Olach, 3.František Goroľ

Skok do diaľky

1.Jozef Sasarák, 2.M. Čonka, 3. Jozef Fiľarský

Beh na 50 m

1. Jozef Sasarák, 2.Tibor Veselý, 3.M. Ćonka

Beh na 300 m

1. Jozef Sasarák, 2. M. Čonka, 3.Tibor Veselý

Chlapci 3.-4. roč.

Hod kriketovou loptičkou

1.Adrián Olach, 2. Matej Bujdoš, 3. Ján Berík

Skok do diaľky

1.Matej Bujdoš, 2. Ján Berík, 3.Ľubomír Hmurčík

Beh na 50 m

1. Ján Berík, 2. Matej Bujdoš, 3.Alexander Kaščák

Beh na 300m

1. Ján Berík, 2. Alexander Kaščák, 3. Matej Bujdoš

Chlapci 5.-6. roč.

Hod kriketovou loptičkou

1. Marek MAčej, 2. Milan Olach, 3. Samuel Baran

Skok do diaľky

1. Marek Mačej, 2. Samuel Baran, 3. Matúš Motyka

Beh na 60m

1. Marek Mačej, 2.Radovan Križanovský, 3. Stanislav Humeník

Beh na 300m

1. Marek Mačej, 2. Radovan Križanovský, 3. Adam Motyka

Beh na 1000m

1. Adam Motyka, 2. Samuel Baran, 3. Stanislav Humeník

Chlapci 7.-9.roč.

Hod kriketovou loptičkou

1.Oliver Berík, 2.Samuel Gula, 3.Frederik Ganaj

Skok o diaľky

1.Oliver Berík, 2. Samuel Gula, 3.Patrik Fecko

Beh na 60m

1. Oliver Berík, 2. Samuel Gula, 3. Patrik Fecko

Beh na 300 m

1. Patrik Fecko, 2. Oliver Berík, 3. Adam Strnád

Beh na 1000m

1. Adam Strnád, 2. Alojz Sivák, 3. Matúš Štelmách

Posledná úprava Streda, 26 Jún 2013 21:57
 
Beseda s bývalým narkomanom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 21 Október 2013 21:28

Dňa 14.10.2013 zavítal medzi žiakov 7.-9. ročníka bývalý narkoman, aby im porozprával vlastnú cestu pekla, ale aj cestu záchrany. Priame svedectvo bolo pútavé, ticho žiakov svedčilo o záujme. Jeho svedectvo u niektorých vyvolalo aj zimomriavky a sami si dávali otázku, či niečím takým sa dá prejsť a dostať sa z toho. Ďakujme Bohu aj za tohto človeka, ktorý sa jeho pomocou dostal z osídiel drog.

Posledná úprava Streda, 23 Október 2013 11:39
 
Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna – rekonštrukčné práce PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Utorok, 15 Október 2013 10:43

V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) Vám oznamujem, že z dôvodu rekonštrukčných prác v budove školy (výmena okien) a bezpečnosti žiakov poskytujem žiakom školy riaditeľské voľno na deň 17. 10. 2013 (štvrtok). Zároveň Vám oznamujem, že v uvedený deň bude v prevádzke školský klub detí v čase od 07.00 – 16.30 hod. v náhradných priestoroch Domu detí Božieho milosrdenstva a školská jedáleň pri ZŠ Hrnčiarska. Pedagogickí zamestnanci v tento deň čerpajú dovolenku, prípadne náhradné voľno. S katolíckym pozdravom, Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy

Posledná úprava Utorok, 15 Október 2013 10:45
 
Veni Sancte - Slávnostné otvorenie šk. roka 2013/14 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 08 September 2013 08:11

Slávnostné otvorenie nového šk. roka 2013/14 sa konalo sv. omšou Veni Sancte v Sanktuáriu 2. septembra o 8.00 hod. V homílii dekan Ján Švec Bilý vyzdvihol dôležitosť vzdelania. Taktiež poukázal na dary Ducha Svätého potrebné vo vzdelávaní a výchove. Všetkým žiakom poprial veľa študijných úspechov a pedagógom pevné nervy, trpezlivosti a sily vo svojom učiteľskom povolaní.

Po skončení sv. omše všektých žiakov a zvlášť prváčikov privítalala riad. školy Mgr. Mária Karašinská. Popriala im veľa elánu, zdravia, oboznámila s  aktuálnymi informáciami pre nový šk. rok. Prváci sa následne presunuli do svojej triedy Prvákovo, kde ich čakalo prekvapenie a spolu so svojou p. učiteľkou Vaškovou úspešne vykročili na nové putovanie múdrosťou.

 
Výletníci PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniela Šlangová   
Streda, 26 Jún 2013 21:56

„Ideme na výlet do Bardejova a Bardejovských Kúpeľov“,  s takouto radosťou nastupovali naši prváci, druháci a tretiaci v stredu 19.6.2013 do autobusu, ktorý ich už ráno čakal pred školou. Koncoročné výlety sú už tradične  neoddeliteľnou súčasťou života našej školy a ponúkajú žiakom spoznávanie okolitých miest. Deti si v Bardejove prezreli expozíciu prírodovedného múzea, radničné námestie, baziliku sv. Egídia s výhľadom z kostolnej veže na široké okolie Bardejova. Horúčavu zahnali vynikajúcou zmrzlinou a pokračovali do Bardejovských Kúpeľov. Návšteva skanzena, kolonády, ochutnávka liečivých prameňov a nákup kúpeľných oplátok  umocnili ich zážitky a spiatočná cesta domov tak bola veselá. Tešíme sa na ďalšie výlety a poznávanie krás v našom okolí.

 

 
Pieseň pre Sv. Otca 2013 - video PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 07 Jún 2013 07:25

Všetky piesne tohtoročnej Piesne pre Svätého Otca (18. ročník) si môžte pozrieť na našom kanáli na youtube.com. Názov kanála: czsstropkov. Priamy link: http://www.youtube.com/watch?v=Lbef_VtZKbE

 
<< Začiatok < Dozadu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dopredu > Koniec >>

Stránka 21 z 35

Kto je on-line?

Máme online 31 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy