Atletika - školské kolo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 05 Júl 2012 20:37

Dňa 7.6.2012 sa uskutočnilo škoslké kolo v atletike žiakov I. a II. stupňa. Súťažilo sa v behu na krátku a dlhú trať, hode kriketovou loptičkou, skoku do diaľky. Najúspešnejší žiaci si odniesli medialy, všetci sa v horúcom dni schladili zmrzlinou a splnilo sa staré známe porekalo, že zvíťazil každý, kto rozhýbal svoje telo. Víťazom blahoželáme a veríme, že o rok sa znova stretneme.

Posledná úprava Štvrtok, 05 Júl 2012 20:50
 
Nemecký jazyk netradične PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 05 Júl 2012 20:16

Zážitkové učenie je to, ktoré vo Vás zanechá dlhodobo tie poznatky, ktoré ste pri ňom nadobudli. Siedmaci si to vyskúšali na hodine Nemeckého jazyka, kedy sa trieda zmenila na reštauráciu a samozrejme, komunikácia mohla prebiehať len v nemeckom jazyku. A že sa na to pripravili na jedničku, o tom svedčia aj tieto fotografie

Posledná úprava Štvrtok, 05 Júl 2012 20:30
 
Ukážka polície PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 31 Máj 2012 07:23

Dňa 28.5.2012 zavítali v rámci MDD príslušníci polície - kynológie,  na čele s kpt. Ing. Jaroslavom Gburom, aby deťom predviedli ich prácu. Hneď od prvých momentov si získali naše sympantie, veď kto z detí by nemál rád psov. Mohli si pozrieť ukážku nájdenia vybušniny, ale aj zadržania osoby služobným psom. Nakoniec sa mnohí spoločne vyfotografovali s hviezdou dňa "komisárom Rexom". Starší žiaci sa po ukážke stretli na besede ohľadom kriminality mládeže, kde sa oboznámili s danou problematikou a boli im zodpovedané otázky na ktoré chceli spoznať odpoveď.

Posledná úprava Štvrtok, 31 Máj 2012 07:34
 
Pieseň pre Svätého Otca PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 13 Máj 2012 21:37

Dňa 10. mája sa po 17-tý krát konala v našom meste spevácka súťaž katolíckych škôl Košickej arciediecézy Pieseň pre Svätého Otca, ktorú tradične organizuje CZŠ sv. Petra a Pavla v spolupráci s farnosťou a mestom Stropkov.

V tomto roku nás svojou návštevou poctil doc. Dr. Ján Veľbacký PhD ktorý po ukončení  doktorandského štúdia v Ríme na Pápežskom inštitúte posvätnej hudby v Ríme pôsobí a vyučuje na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku.  Výkony  súťažiacich ako tradične hodnotila odborná porota renomovaných osobností z oblasti hudby  Mgr. Eva Zacharová, Mgr. Monika Kyjovská a Mgr. Milan Kyjovský.

V tomto roku sa súťaže zúčastnilo 39 žiakov z 15 škôl, ktorí v 4 kategóriach (I. kat sólo 6.-9. rokov, II. kat. sólo 10.-12 rokov, III.kat sólo 13.-15. rokov,  IV. kat duo 6.-15 rokov) zaspievali 40 piesní a tak okrem  nezabudnuteľného umeleckého zážitku uvili Svätému Otcovi  duchovnú kyticu piesni.  Ako v závere zhodnotila členka poroty Mgr. Eva Zacharová, tak krásne zaspievané piesne a na tak vysokej hudobnej úrovni (kvalite), namä v III. kategórie si ešte doposiaľ v tejto súťaži napamätá.

Domácu školu,  CZŠ sv. Petra a Pavla, reprezentovali  Mária Goroľová (4. roč.), Eva Perátová (6. roč.), Klára Kizáková (7. roč.) ktorý si odniesli 3 strieborné ocenenia a 1 bronzové.

 

Posledná úprava Nedeľa, 13 Máj 2012 21:40
 
Deň Zeme PDF Tlačiť E-mail
Napísal Daniela Šlangová   
Štvrtok, 26 Apríl 2012 09:54

Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Je to deň, ktorý patrí našej planéte Zem. Zážitkové environmentálne aktivity i upratovanie okolia sú jeho súčasťou . Aj naša škola sa preto zapojila do týchto upratovacích aktivít v časti Stropkov-Bokša. Požehnaním  slnečného  dňa a dobrej pracovnej nálady sa našim žiakom  podarilo vyčistiť lokalitu Studeného potoka a jeho okolia. Sprievodnými aktivitami bolo aj tvorenie krásnych posterov , či sledovanie filmu o záchrane našej planéty, čím si žiaci pripomenuli svoju závislosť na cenných Božích daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované a zároveň si uvedomili , že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého životného na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.

Posledná úprava Sobota, 28 Apríl 2012 14:16
 
Deň učiteľov katolíckych škôl PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Piatok, 13 Apríl 2012 09:25

Pri príležitosti sviatku Jána de la Salle - zakladateľa rehole školských bratov a zároveň patróna učiteľov - sa zišli súčasní i bývalí pedagogickí zamestnanci CZŠ, aby spoločne oslávili tento milý sviatok. Úvodnú časť slávnostného dňa (10.4.2012) predstavovala svätá omša, ktorú celebroval vdp. dekan J. Švec Bilý. Po nej nasledovala duchovná obnova, ktorá posilnila učiteľov na duchu, a príjemným ukončením osláv  bol spoločný slávnostný obed.

Posledná úprava Piatok, 13 Apríl 2012 09:27
 
Video - Pieseň pre Sv. otca 2012 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 03 Jún 2012 11:01

Máme zostrihané piesne naších žiakov z tohtoročného ročníka Piesne pre Sv. Otca. Sú v sekcii VIDEOGALÉRIA

 

Posledná úprava Nedeľa, 03 Jún 2012 11:08
 
Duchovné cvičenia žiakov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Pondelok, 28 Máj 2012 17:54

"A keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.“ (2 Jn 2, 1 – 2)

Štvrtý májový týždeň bol pre žiakov našej CZŠ netradičný. Mali totiž možnosť zúčastniť sa duchovnej obnovy v dňoch 21. – 22. 5. (žiaci 3. - 5. ročníka),  resp. od 23. do 24. 5. 2012 (žiaci 6. – 9. ročníka). Pod vedením p. kaplána Františka a štyroch animátoriek sa zamerali na tému Hriech.

Čakal ich program vyskladaný zo zaujímavých aktivít, napr. Klince, Blato či Mená. Nechýbala ani svätá omša, krížová cesta v prírode, spovedné zrkadlo a azda najvzrušujúcejšia nočná hra s názvom Šťastie, ktorej predchádzala super opekačka. Výbornú atmosféru umocnilo kvalitné ubytovanie, chutná strava i krásne prostredie, keď sme sa mohli dosýta vyšantiť, ale aj stíšiť a započúvať do Božieho slova.

Dva dni strávené v Danovej tak ponúkli mnohým účastníkom nový rozmer vo vzťahu s Bohom, vzpružili ich a naštartovali do ďalších obyčajných dní... a možno aj pomohli pochopiť, že milovať Boha neznamená len od rána do večera modliť sa.

Tešíme sa snáď opäť o rok J

 

Posledná úprava Štvrtok, 31 Máj 2012 07:29
 
Futbalová telesná výchova PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   

Slovenskoooo, Slovenskoooo, eja, eja, eja Slovenskó !  Za krásneho požehnaného počasia sme si v školskej záhrade urobili futbalovú telesnú výchovu. Vyparádili sme sa do dresov, obuli kopačky a čakali na odpískanie zápasu. Hrali sme v troch družstvách každý s každým. V prvom zápase chlapcov gól nepadol, no v druhom dievčatká porazili jedno družstvo chlapcov.  Tretí zápas skončil remízou. Naši anjeličkovia nás veľmi dobre ochraňovali, lebo sa nikomu nič nestalo, i keď tri dievčatká dostali "pecku" loptou. Športu zdar.  1.A

 
Pútnicko-poznávací zájazd Poľsko (Kraków – Wieliczka – Wadowice – Oswiencim) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Utorok, 24 Apríl 2012 07:46

V dňoch 19. – 20. apríla sa žiaci 6., 8. a 9. ročníka CZŠ spolu s dp. kaplánom Františkom a svojimi učiteľmi zúčastnili školského výletu. Posádku autobusu dotvárali príbuzní niektorých z nás.

Vyrazili sme skoro ráno, pretože nás čakala dlhá cesta do jedného z najkrajších európskych miest  - do Krakówa. A hoci je mesto vzdialené od Stropkova cca 210 km, jeho prehliadka mala pre nás jednu výhodu: všetky najdôležitejšie pamiatky sú pohromade a dajú sa prejsť pešo. Overili sme si tak svoju kondíciu i orientáciu v meste a prešli sme po nábreží Visly až ku kráľovskému zámku Wawel, ktorému dominuje katedrála s kráľovskými sarkofágmi. Po obhliadke tohto kultúrneho a národného symbolu Poľska sme sa presunuli na Hlavné námestie – Rynek główny, ktoré je najväčším stredovekým námestím na svete. Uprostred námestia je stredoveká tržnica Sukiennice, kde sme videli stánky s typickými výrobkami. Dominantou námestia však je najkrajšia bazilika Poľska, Mariacka Bazilika s dvoma rôzne vysokými vežami, kde sme mali možnosť zúčastniť sa svätej omše. Mnohých z nás zaujala aj záhadne vo vzduchu sediaca žena hneď pred bránou baziliky či na druhej strane námestia stojaca Ratusz, poľská šikmá veža s 55-centimetrovým odchýlením.  Ďalej sme prechádzali uličkami Starého mesta okolo Hlavného námestia, kde sme si všimli množstvo krásnych kostolov. Nezabudli sme si pozrieť ani Collegium Maius, najstaršiu budovu univerzity v Poľsku.

Asi 15 km od Krakówa sme sa zastavili v jednej z najstarších svetových soľných baní, vo Wieliczke, ktorá je právom zapísaná do zoznamu svetového dedičstva Unesco. Prešli sme 806 schodov, aby sme sa dostali do hĺbky cca 130 m pod zemou a na vlastné oči tak mohli obdivovať rôzne sochy, lustre či iné zaujímavé nápady zo soli. Pobudli sme aj v kaplnke sv. Kingy (Kunigundy), kde sme sa spoločne pomodlili. Cesta nahor bola rýchla, keďže sme sa vyviezli rýchlovýťahom (4 m/s).

V závere prvého dňa sme sa presunuli do Wadowíc, rodiska bl. Jána Pavla II., kde sme boli ubytovaní. Hneď po raňajkách sme tak mohli vyraziť do ulíc, aby sme si obzreli miesta, kde trávil čas aj Svätý otec. V Bazilike Panny Márie na námestí slúžil pre nás pán kaplán sv. omšu.

Duchovne posilnení sme sa potom vybrali do Oswiencimu, ktorý asi netreba osobitne predstavovať. Spolu so sprievodcami a naším tlmočníkom – p. uč. Bešenyim sme prešli po tábore, v ktorom sa odohralo mnoho zverstva. Spomienka na hrôzy II. svetovej vojny v nás určite ešte dlho ostane ako memento, aby  nám už nikdy nič podobné nenapadlo  opakovať.

Po obhliadke nasledovala cesta domov, kde nás už čakali starostliví rodičia.

Ďakujeme teda všetkým, ktorí nám umožnili zúčastniť sa tejto akcie, ktorá si právom zaslúži prívlastok vydarená.

 

Posledná úprava Utorok, 24 Apríl 2012 07:53
 
Posedenie pri čaji so sv. Petrom a Pavlom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Štvrtok, 05 Apríl 2012 20:08

Keďže tento rok prežívame jubilejný dvadsiaty rok existencie našej školy, rozhodli sme sa prežívať ho naplno v podobe rôznych sprievodných akcií. Jednou z nich bolo aj Posedenie pri čaji so sv. Petrom a Pavlom.

Túto aktivitu zastrešoval dp. kaplán F. Telvák, ktorý ponúkol jednotlivým triedam našej školy naštudovať Sväté písmo, konkrétne rôzne listy sv. Pavla a Petra, vrátane ich životopisov. A tak každý žiak počas pôstneho obdobia usilovne nasával myšlienky patrónov našej školy, aby v utorok – 3. apríla – keď celá akcia vyvrcholila, predstavil spolu so svojimi spolužiakmi vybraný list ostatným triedam. Fantázii sa medze nekládli, a tak každá trieda ponúkla niečo iné. Žiaci spracovali listy napr. v podobe prezentácie, piesne, básne alebo ukázali svoje herecké nadanie a zahrali nám scénku i predviedli interview so sv. Pavlom, aby sme „naživo“ získali fakty z jeho života. Spestrením boli za Rimanov prezlečení prváci a nechýbali ani výtvarne nadaní deviataci, ktorí pripravili komiks.

Súčasťou tohto slávnostného dňa bola aj sv. omša a hody bratskej lásky.

Táto nezvyčajná akcia vyžadovala síce zodpovednú  prípravu, no určite bola obohatením pre každého účastníka. Veríme preto, že semienko padlo na úrodnú pôdu a všetci budeme mať dosť elánu pokračovať v štúdiu Svätého písma pod vedením svojich triednych učiteľov, ktorým patrí úprimná vďaka.

Spoločenstvo CZŠ

Posledná úprava Štvrtok, 05 Apríl 2012 20:13
 
<< Začiatok < Dozadu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dopredu > Koniec >>

Stránka 26 z 35

Kto je on-line?

Máme online 8 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy