Slávnostné otvorenie Športovej akadémie Mateja Tótha PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Utorok, 26 September 2017 22:03

26. september 2017 sa v histórii našej školy i nášho mesta stal významným a výnimočným dňom. Svojou návštevou nás poctil pán Matej Tóth, olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km, víťaz svetového a európskeho pohára, 4-násobný atlét Slovenska a športovec roka 2016. Naše mesto navštívilo mnoho významných športovcov, ale s olympijským víťazom sme si stisli ruku ako prví. Považujeme to za veľkú Božiu milosť a poctu, pretože sme stretli nielen športového fenoména, ale aj človeka s veľkým srdcom, charizmou, skromnosťou a s veľkými morálnymi hodnotami. Dôvodom jeho návštevy bolo odovzdanie Certifikátu Športovej akadémie Mateja Tótha (ŠAMT), ktorú sme si „vybehali“ počas 4-mesačnej bežeckej súťaže Dobrý beh O2, do ktorej sa zapojilo 43 bežcov z radov našich žiakov, učiteľov, rodičov a priateľov školy. Mali sme bežcov dokonca aj v zahraničí, spoločne sme nabehali viac ako 6 200 km a spomedzi 13-tich ZŠ Prešovského kraja sme sa umiestnili na 2. mieste. Aj keď  sme malou školou, máme všestranne nadané a úžasné deti a šport mal u nás počas 25-tich rokov existencie školy  stále zelenú. Športové krúžky patria u nás medzi najobľúbenejšie a každý rok je veľká bitka o našu vynovenú, aj keď malú telocvičňu. Našou víziou je predovšetkým to, aby okrem 18-tich členov ŠAMT čo najväčší počet detí zažíval radosť z pravidelného športovania, ktoré sa veľkou mierou podieľa na kreovaní mladej zdravej populácie so správnymi životnými návykmi a tiež aj morálnymi hodnotami. A čo sa skrýva za pojmom Športová akadémia Mateja Tótha? Je to celoslovenský projekt, ktorého poslaním je ponúknuť deťom predškolského veku (4 - 6 rokov) a mladšieho školského veku (6 - 11 rokov) kvalitnú pohybovú aktivitu v rámci voľného času a tiež v rámci pravidelných športových krúžkov. Deti z vybraných škôl tieto aktivity pod vedením vyškolených trénerov bezplatne absolvujú dvakrát týždenne po jednej hodine. Garantom celého projektu je Matej Tóth a jeho tím odborných spolupracovníkov. A práve aj kvôli úžasnej osobnosti tohto garanta sme sa rozhodli do tohto projektu zapojiť. A vyšlo to! Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým bežcom Dobrého behu O2 (aj tým zahraničným), ktorí nám pomohli získať túto prestížnu športovú akadémiu. Medzi nimi bol aj náš pán primátor Ondrej Brendza, ktorý sa osobne so svojimi spolupracovníkmi zúčastnil tejto dojímavej a pôsobivej slávnosti a nenechal si ujsť príležitosť zabehnúť si s olympijským víťazom, ktorého na okruhu školského ihriska sprevádzal kŕdeľ nadšených malých športovcov našej katolíckej školy. V mene spoločenstva CZŠ sv. Petra a Pavla želáme pánu Matejovi Tóthovi, jeho rodine a celému športovému tímu predovšetkým Božiu ochranu, veľa zdravia, pokoj, radosť, veľa nachodených km, ktoré by jeho i naše malé, ale krásne Slovensko, priviedlo k ďalším svetovým úspechom.

Posledná úprava Utorok, 26 September 2017 22:05
 
Plenárne zasadnutie Rodičovského spoločenstva PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 25 September 2017 12:33

Oznamujeme všetkým rodičom, že Plenárne zasadnutie Rodičovského spoločenstva pri CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove sa uskutoční dňa 27.9.2017 o 15:30 hod. v priestoroch chodby na 2 posch., blok B. Po ňom sa uskutočnia triedne aktívy.

Posledná úprava Pondelok, 25 September 2017 12:35
 
Veni Sancte - slávnostné otvorenie šk. r. 2017/2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Lenka Matkobišová   
Pondelok, 04 September 2017 16:34

A už je to tu! Školské brány sme dnes otvorili sv. omšou, ktorú celebroval náš pán dekan Miroslav Kyšeľa, ktorý počas sv. omše posvätil našim prváčikom ich prvé školské aktovky.Po skončení sv. omše nás všetkých privítala pani riaditeľka. Napokon sa naši prváčikovia spolu so svojimi rodičmi presunuli do svojej novej triedy, kde ich čakala nádherná balónová výzdoba. Na všetkých Vás, milí žiaci, sa už veľmi tešíme zajtra.

Posledná úprava Pondelok, 04 September 2017 16:36
 
Veni Sancte - slávnostné otvorenie šk. r. 2017/2018 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 31 August 2017 15:19

CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa začne slávnostnou svätou omšou VENI SANCTE v Sanktuáriu 4. septembra 2017 (pondelok) o 8.00 hod.
Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy

Posledná úprava Štvrtok, 31 August 2017 15:21
 
Program slávnosti 25. výročia vzniku školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 23 Jún 2017 14:18

Dňa 28.6.2017 Oslavy 25. výročia školy.

09:00 - 10:00 hod. Ďakovná sv. omša v Sanktuáriu (celebruje o. arcibiskup Bernard Bober)

10:00 - 10:30 hod. Presun hostí a žiakov na námestie SNP (krátke občerstvenie a príprava na program)

10:30 - 11:30 hod. Rozprávkových 25 - pestrý hudobno-umelecký program žiakov školy (námestie SNP)

11:30 - 12:00 hod. Presun do školy

12:00 - 12:15 hod. Požehnanie jaskynky Panny Márie Fatimskej (Naša záhrada)

12:15 - 15:15 hod. Súťažné hry v rozprávkových stánkoch a guľášparty pre žiakov

14:00 - 15:30 hod. Tombola (priebežne)

15:30 - 18:00 hod. Juniáles pre žiakov a rodičov školy - opekačka z vlastných zásob (občerstvenie zabezpečené)

Vyslovujeme vopred Pán Boh zaplať za akýkoľvek prejav Vašej pomoci! Veľmi si to vážime.

Posledná úprava Sobota, 24 Jún 2017 14:43
 
Výsledková listina 22. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 18 Máj 2017 19:47

I. kategória (sólo 6 -9 rokov)

ZLATÉ PÁSMO

Tereza Bujdošová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov

Sára Kolarčíková, CZUŠ sv. Mikuláša Prešov

STRIEBORNÉ PÁSMO

Michal Jáger, CZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice

BRONZOVÉ PÁSMO

Simona Balčáková, CZŠ sv. Demetra Ražňany

Juliana Mária Boršovská, CZŠ sv. Juraja Svidník

 

II. kategória (sólo 10 -12  rokov)

ZLATÉ PÁSMO

Ema Maťašová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov

Terezka Kertýsová, CSŠ Bardejov

Bernadeta Gubčíková, CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov

Katarína Pristášová, CSŠ Humenné

Laura Pigulová, CZŠ sv. Michala Kednice

Kamila Emília Macková, CSŠ Vranov n.T.

STRIEBORNÉ PÁSMO

Vanesa Slebodníková, CZUŠ sv. Mikuláša Prešov

Eliška Jurašeková, CSŠ Humenné

Františka Daráková, CZŠ sv. Gorazda Prešov - Solivar

Sarah Beľanová, CZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice

Alžbeta Jurčišinová, CZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov - Dlhá Lúka

Alica Hrdinská, CZŠ sv. Michala Michalovce

Zuzana Bačová, CZŠ sv. Juraja Svidník

Sára Antolová, CZŠ sv. Martina Radatice

BRONZOVÉ PÁSMO

Tamara Kišeľová, CZŠ sv. Demetra Ražňany

 

III. kategória (sólo 13 - 15 rokov)

ZLATÉ PÁSMO

Laura Šlangová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov

Dorota Kolková, CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov

Klára Halasová, CSŠ Vranov n.T.

Kristína Remáčová, CZŠ sv. Cyrila a a Metoda Košice

Andrea Kislanová, CZŠ sv. Michala Michalovce

Emma Mitriková, CZUŠ sv. Mikuláša Prešov

Jozef Homza, CZŠ sv. Gorazda Prešov - Solivar

Anna Kováčová, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov

STRIEBORNÉ PÁSMO

Terézia Strončeková, CZŠ sv. Juraja Svidník

Lucia Kocúrová, CSŠ Bardejov

Sofia Chovanová, CZŠ sv. Martina Radatice

Sofia Kolesárová, Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov

BRONZOVÉ PÁSMO

Lenka Šofranková, CZŠ sv. Michala Kendice

 

IV. kategória (duo 6 - 15 rokov)

ZLATÉ PÁSMO

Klára Halasová - Mária Hrubovská, CSŠ Vranov n.T.

STRIEBORNÉ PÁSMO

Laura Šlangová - Ema Maťašová, CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov

Adela Gaľová - Mária Nagyová, CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov

Lucia Kocúrová - Terezka Kertýsová, CSŠ Bardejov

Kristína Homzová - Lea Čechová, CZŠ s MŠ sv. Faustíny Bardejov - Dlhá Lúka

Andrea Kislanová - Veronika Gočová, CZŠ sv. Michala Michalovce

BRONZOVÉ PÁSMO

Kristína Dorková - Laura Pigulová, CZŠ sv. Michala Kendice

Sára Kolarčíková - Vanesa Slebodníková, CZUŠ sv. Mikuláša Prešov

ZA ÚČASŤ

Ivana Dvorčáková - Laura Čurová, CZŠ sv. Cyrila a Metoda Košice

Eliška Jurašeková - Grétka Rohaľová, CSŠ Humenné

 

 
Otvorenie Športovej akadémie Mateja Tótha PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 24 September 2017 09:02

Pri príležítosti odovzdania certifikátu Športovej akadémie Mateja Tótha pozývame rodičov a priateľov školy, ako aj všetkých športových priaznicov, osobitne bežcov Dobrého behu O2, ktorým vďačíme za podporu školy. Slávnostný akt sa uskutoční v telocvični CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov dňa 26.9.2017 (utorok) o 08:00 hod. za účastí olympijského víťaza  v chôdzi na 50 km Mateja Tótha a primátora mesta JUDr. Ondreja Brendzu. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť zabehnúť si s olympijským víťazom v našom meste.

Posledná úprava Nedeľa, 24 September 2017 09:11
 
Duchovné cvičenia pedagógov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 04 September 2017 16:27

V dňoch 29.-31.8.2017 sa pedagógovia našej školy zúčastnili duchovných cvičení v penzióne Augustineum Bardejovské kúpele. Pod vedením vdp. Jozefa Kohúta, prefekta Kňazského seminára v Košiciach sme sa počas troch dní zamýšľali nad tajomstvami radostného ruženca formou metódy Lectio divina.  Vzájomne sme sa obohatili a načerpali silu do nového šk. roka 2017/2018.

Posledná úprava Pondelok, 04 September 2017 16:34
 
25. výročie vzniku školy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 02 Júl 2017 20:26

Dňa 28. júna 2017 naša škola oslávila 25. rokov od jej vzniku. Všetko to začalo ďakovnou sv. omšou, ktorú celebroval košický arcibiskup Mons. Bernard Bober za účasti predstaviteľov samosprávy, štátnej správy a pozvaných hostí. Po nej nasledoval kultúrny program pod názvom Rozprávkových 25, ktorý vyvrcholil vypustením balónového ruženca. Odtiaľ sme sa presunuli do Našej záhrady, kde otec arcibiskup požehnal kaplnku Panny Márie Fatimskej a riaditeľka školy odovzdala vzácnym hosťom a zakladajúcim učiteľkám pamätnú medailu.

Hostia sa preusnuli na pohostenie a žiaci si pochutnali na dobrom guľáši, kofole, pukancoch a množstve zábavy. Všetko to vyvrcholilo po 15:00 hod. kedy v tombole si každý žiak školy odniesol jednú z cien. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tejto oslave. Dobrodincom, obetavým rodičom, pedagógom a žiakom. Pán Boh zaplať.

 
Pieseň pre Sv. Otca 2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 18 Máj 2017 20:21

Dňa 17. mája 2017 sa konal 22. ročník súťaže v prednese kresťanských piesní žiakov katolíckych základných škôl Košickej arcidiecézy. Súťažilo vyše 50 žiakov v 4 kategóriach, ktorých hodnotila odborná porota v zložení:  Mgr. E. Zacharová, predsedkyňa poroty, PaedDr. Mgr. art. Marta Polohová, PhD., (obe z inštitútu hudby Prešovskej univerzity) a PaedDr. Miroslava Prusáková (ZUŠ F. Veselého Stropkov). Žiaci našej školy: Tereza Bujdošová, Ema Maťašová a Laura Šlangová si vo svojich kategóriách odniesli cenu v zlatom pásme, v kategórii duo si Laura a Emka odniesli pekné strieborné miesto. Blahoželáme a ďakujeme im a ich pedagógom za úspešnú reprezentáciu školy.

Posledná úprava Štvrtok, 18 Máj 2017 20:33
 
Propozície 22. ročníka súťaže PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 05 Máj 2017 11:00

CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov Vás pozýva v roku 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime na 22. ročník súťaže Pieseň pre svätého Otca.

Usporiadateľ: CzŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Hrnčiarska 795/61, 09101 Stropkov, tel./fax: 0547428062, email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Termín súťaže: 17. máj 2017 (streda)

Otvorenie: 08:30 hod. - sv. omša v Sanktuáriu Najsv. Tela a Krvi Kristovej

Prezentácia: po sv. omši (09:30 hod.) v divadelnej sále Kultúrneho strediska v Stropkove

Miesto súťaže: divadelná sála Kultúrneho strediska v Stropkove

Účastnícky poplatok: 4€ za účastníka súťaže (súťažiaci, ped. dozor, hudobný sprievod). Zahŕňa desiatu, obed, vecnú cenu pre súťažiaceho. V prípade spojených škôl je možnosť nahlásiť dvoch súťažiacich v jednotlivých kategóriách.

Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť základné školy, osemročné gymnáziá, základné umelecké školy a centrá voľného času v týchto kategóriách:

I. kategória: sólo - žiaci vo veku 6-9 rokov

II. kategória: sólo - žiaci vo veku 10-12 rokov

III. kategória: sólo - žiaci vo veku 13-15 rokov

IV. kategória: duo (dvojhlas) - žiaci vo veku 6-15 rokov

Interpreti si pripravia po jednej súťažnej piesni, hudobný sprievod je vítaný, t.j. živý alebo reprodukovaný (klavír je k dispozícii). Vlastná tvorba nie je prípustná.

Hodnotenie: Výkony súťažiacich bude hodnotiť nezávislá odborná 3-členná porota.

Občerstvenie: Súťažiacim sa bude počas súťaže podávať občerstvenie.

Obedy: Budú zabezpečené, hradí organizátor.

Cestovné: Hradí vysielajúca organizácia.

Prihláška: Vyplnené prihlášky zašlite poštou na adresu školy Hrnčiarska 795/61, 09101 Stropkov

alebo elektronicky Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 12. mája 2017 do 14.00 hod.

Prípadné zmeny nahláste, prosím, najneskôr 24 hod. pred súťažou.

 

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

Mgr. Mária Karašinská, riad. školy

Vybavuje: Mgr. L. Vateha, ZRŠ (0917 184961); V. Gimová, sekretariát (0918 909706)

Propozície na stiahnutie vo formate PDF

Posledná úprava Piatok, 05 Máj 2017 11:23
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 2 z 34

Kto je on-line?

Máme online 16 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy