Finančná gramotnosť PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:31

V rámci pedagogicko- organizačných pokynov na tento školský rok sú školy povinné zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. V našej škole sa dnes 20.9.2016 uskutočnila prednáška o finančnej gramotnosti s pani Slavkou Kováčikovou, team manager PARTNERS GROUP. Žiakom 9. ročníka vysvetlila základné pojmy z oblasti finančnej gramotnosti, ako narábať s financiami, ako s nimi hospodáriť a vytvoriť si rozpočet. Ďakujeme za obohacujúcu prednášku a veríme, že sa ešte stretneme.

 
Účelové cvičenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Lenka Matkobišová   
Pondelok, 17 Október 2016 07:30

Dnes (16.9.2016) sa naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi zúčastnili branného cvičenia. Naša cesta, ako každý rok, viedla na našu stropkovskú kalváriu- Baňu. Keďže tento týžden má naša kalvária sviatok, aj my sme sa chceli zúčastniť tohto slávenia, a tak sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu, ktorú sme obetovali za našu školu, a taktiež aj za kňazov, keďže už od včera prebieha modlitbová reťaz za kňazov. Napokon, po modlitbe, nasledoval krátky oddych a následne sme sa pobrali "dolu" Baňou až do našej školy.

 
Duchovné cvičenia pedagógov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:21

V dňoch 23.-25. septembra sa pedagógovia našej školy zúčastnili Duchovných cvičení v penzióne Augustineum. Viedol ich biskupský vikár pre apoštolát a ketechézu laikov  ThDr. Vladimír Šosták, PhD. Hneď na začiatku nového šk. roka tak načerpali posilu aj na duchu, aby počas celého šk. roka mohli rozdávať každý na svojom poli pôsobenia ducha lásky, pokoja a porozumenia.

Posledná úprava Pondelok, 17 Október 2016 07:28
 
Veni Sancte - Slávnostné otvorenie šk.roka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 05 September 2016 21:32

5. septembra sme slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE v Sanktuáriu Najsv. Tela Pána začali 25. rok existencie školy. Za prítomnosti našich duchovných otcov našej farnosti a o. Slavomíra z gr.kat. farnosti Stropkov sme vzývali dary Ducha Svätého pre všetkých našich žiakov, pedagógov, vychovávateľov, ale aj ich rodičov. Po skončení sv. omše dostali žiaci krátke aktuálne informácie k novému šk. roku a prváci spolu so svojimi rodičmi zamierili do svojich tried, kde ich čakalo prekvapenie a prvé posedenie vo svojich laviciach.

Posledná úprava Pondelok, 05 September 2016 21:33
 
Prázdninový tábor "Byť milosrdní" PDF Tlačiť E-mail
Napísal Lenka Matkobišová   
Pondelok, 29 August 2016 17:38

V dňoch 1.-5.8.2016 sa v našej Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla uskutočnil tábor pod názvom Byť milosrdní. Deti sa učili ako byť milosrdní k ostatným, ale aj k sebe. Počas tábora sme navštívili aj dve zariadenia, ktoré sa nachádzajú v našom meste, aby sme trošku spestrili deň aj tým, ktorí to potrebujú. V Dome detí Božieho milosrdenstva sme sa spoločne modlili a potom nás čakal spoločný program v podobe hier a diskotéky. Posledný deň sme navštívili seniorov v Novom domove, kde sme boli účastní na sv. omši, a tak prispeli k sláveniu sv. omše spevom a potešili našich starčekov a starenky. Dopriali sme si aj trošku radosti a oddychu na Domaši- Nová Kelča a v jeden deň sme sa boli povoziť na koníkoch na Ranči Rómeo v Breznici. Týmto sa chceme poďakovať všetkým rodičom za prejavenú dôveru, že nám zverili na jeden týždeň ich ratolesti a dúfame, že sme splnili ich očakávania. Ďalej by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám dopomohli k úspešnému spoločnému tráveniu chvíľ v tábore- Dom detí Božieho milosrdenstva, Ranč Rómeo, Motorest Breznica, Penzión Goral, Nový domov, Hasičský zbor Stropkov a taktiež našim kňazom za slávenie sv. omší.

Posledná úprava Pondelok, 29 August 2016 17:40
 
Náučna výstava embryonalého vývoja PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 23 Máj 2016 22:03

V priestoroch našej školy na 2.poschodí sa uskutoční Náučná výstava embryonálneho vývinu do konca tohto týždňa ( 27.5.2016 )

Aliancia za život, o.z. ponúka obrazovú výstavu (15 tabúľ), na ktorej je zachytený postupný vývoj prenatálneho dieťaťa. Jedinečné zábery z maternice sú doplnené krátkym textom, ktorý približuje proces rastu dieťaťa v jednotlivých štádiách. Viac informácií je viac na tejto stránke.

http://www.detike.eu/index.php/18-vystava/140-vystava

 
Ukážka prvej pomoci PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:28

Dňa 12.9.2016 (pondelok) si žiaci našej školy - Mladí zdravotníci pod vedením p. uč. Vatraľovej v spolupráci s územným spolkom Slovenského červeného kríža vo Svidníku pripravili na námesti nášho mesta ukážku prvej pomoci najčastejších druhov poranení. Každý okoloidúci sa mohol pristaviť a názorne si pozrieť, vyskúšať svoju znalosť pri záchrane toho najcennejšieho - zdravia a ľudského života.

 
40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 15 September 2016 09:06

Spoločenstvo našej školy, tak ako aj po minulé roky, sa zapojilo do veľmi peknej aktivity: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Začína dnes 15.9.2016 a potrvá do 24.10.2016. Včera sme počas 1. hod. slávnostne odovzdali jednotlivým triedam "ich kňazov" - kňazov, za ktorých budú počas týchto dní obetovať svoje modlitby a pôst. A ktorí sú to? Možno aj pre Vás, rodičia a priaznivci školy, je toto pozvaním aby ste sa k nám pridali, vybrali si kňazov za ktorých sa modlia vaše detí, vnúčence ...

1.A - o. arcibiskup Bernard Bober a vdsp. Miroslav Kyšeľa

1.B - o. Slavomír Tarasovič a pápež - s.v otec František

2.A - vsdp. Stanislav Pavúk a o. biskup Marek Forgáč

3.A - p. kapláni Radoslav Bačo a Peter Jurášek

4.A - vsdp. Pavel Kaminský a vsdp. Ján Švec Bilý

5.A - dp. Peter Gostič a dp. Juraj Kormoš

6.A - dp. Peter Sýkora a dp. + Jozef Vateha, SJ

7.A - dp. Oliver Székely a o. Jozef Kišák

8.A - dp. Peter Bujdoš a o. Miroslav Bujdoš

9.A - dp. Pavol Hudák a vsdp. Ladislav Cichý

5.B - dp. František Telvák

Modlitba za duchovných otcov

Pane Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca.

Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela.

Zachovaj bez poškvrny ich pery, ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou.

Zachovaj ich čisté srdcia, do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva.

Daj im moc, aby premieňali naše srdcia, ako premieňajú chlieb a víno.

Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen

Posledná úprava Štvrtok, 15 September 2016 09:20
 
Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 29 August 2016 17:32

Oznamujeme našim žiakom, že slávnostné zahájenie nového školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 5. septembra 2016 v Sanktuáriu o 08.00 hod. sv. omšou VENI SANCTE. Po nej bude nasledovať otvorenie školského roka. TEŠÍME SA NA VŠETKÝCH ŽIAKOV :) A prajeme ešte požehnané posledné prázdninové dni

 
Výsledková listina 21. ročníka Piesne pre Sv. Otca (25.5.2016) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 25 Máj 2016 20:58

I. kategória: sólo (žiaci vo veku 6.-9. rokov)

ZLATÉ PÁSMO

Anna Mária Šafranková, CZŠ Stropkov

Alica Hrdinská, CZŠ Michalovce

Kamila Emília Macková, CSŠ Vranov N.T.

Dianka Salanciová, CSŠ Humenné

STRIEBORNÉ PÁSMO

Sára Kolarčíková, CZUŠ Prešov

Anna-Mária Puliková, CZŠ Košice-Krásna

Zdenka Kertýsová, CSŠ Bardejov

Gabriel Pjaták, CZŠ Kendice

Lucia Sečová, CZŠ Sabinov

Tatiana Bencová, CZŠ Košice

BRONZOVÉ PÁSMO

Zuzana Polohová, CZŠ Ražňany

Lujza Jurčišinová Kukľová, CZŠ Bardejov - Dlhá Lúka

 

II. kategória: sólo (žiaci vo veku 10.-12. rokov)

LAUREÁT + ZLATÉ PÁSMO

Laura Šlangová, CZŠ Stropkov

ZLATÉ PÁSMO

Veronika Pjatáková, CZŠ Kendice

Emma Mitriková, CZŠ Prešov

Klára Genčúrová, CZŠ Košice-Krásna

STRIEBORNÉ PÁSMO

Sarah Beľanová, CZŠ Košice

Mária Nagyová, CZŠ Sabinov

Mária Ďurašková, CZŠ Košice-Ždaňa

Ema Molokačová, CZŠ Humenné

Barbora Hrubovská, CSŠ Vranov

BRONZOVÉ PÁSMO

Andrea Kislanová, CZŠ Michalovce

Alžbeta Jurčišinová, CZŠ Bardejov - Dlhá Lúka

Nina Demajnovičová, CSŠ Bardejov

 

III. kategória: sólo (žiaci vpo veku 13.-15. rokov)

ZLATÉ PÁSMO

Kristína Remáčová, CZŠ Košice

Sofia Kolesárová, CZŠ Prešov

Anna Kováčová, Gymnázium Prešov

Lucia Matysová, CZŠ Prešov

STRIEBORNÉ PÁSMO

Zuzana Hrehová Pulíková, CZŠ Košice-Krásna

Dorota Kolková, CZŠ Sabinov

Zuzana Brandisová, CZŠ Michalovce

Dominika Paňková, CZŠ Svidník

BRONZOVÉ PÁSMO

Miriam Hoľková, CSŠ Vranov N.T.

Kristína Homzová, CZŠ Bardejov - Dlhá Lúka

 

IV. kategória: duo (žiaci vo veku 6.-15. rokov)

ZLATÉ PÁSMO

Laura Šlangová - Ema Maťašová, CZŠ Stropkov

Lucia Matysová - Soňa Simkuličová, CZŠ Prešov

Zuzana Hrehova Pulíková - Antónia Nagyová, CZŠ Košice-Krásna

Anna Kováčová - Sofia Kolesárová, CZŠ Prešov

Kristína Homzová - Lea Čechová, CZŠ Barejov - Dlhá Lúka

STRIEBORNÉ PÁSMO

Dorota Kolková - Mária Nagyová, CZŠ Sabinov

Dominika Paňková - Lucia Pichová, CZŠ Svidník

Sára Magdová - Františka Sorgerová, CZŠ Košice

ÚČASŤ

Veronika Pjatáková - Gabriel Pjaták, CZŠ Kendice

BRONZOVÉ PÁSMO

Laura Kundráková - Viktória Zlaczká, CZŠ Košice-Ždaňa

Andrea Kislanová - Zuzana Brandisová, CZŠ Michalovce

 

 

 

 
Riaditeľské voľno PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 27 Apríl 2016 11:22

Riaditeľské voľno – oznámenie

Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z dôvodu osláv 25. výročia vzniku katolíckych škôl v Košickej arcidiecéze v Košiciach žiakom CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov riaditeľské voľno  dňa 5. mája 2016 (štvrtok).

Pre žiakov 1. až 5. ročníka bude v ten deň zabezpečené jedno oddelenie školského klubu detí a obed v školskej jedálni.

S katolíckym pozdravom Mgr. Mária Karašinská, riad. školy

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 6 z 34

Kto je on-line?

Máme online 5 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy