Uchaľák 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:35

Takýto bol tohtoročný uchaľák. Pocity a dojmy sú úžasné. Ďakujeme našim deviatakom na čele s p. uč. Bešenyim a vítame našich piatakov v cechu.


Posledná úprava Pondelok, 17 Október 2016 07:37
 
Krúžok šikovných rúk PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:35

Aj v tomto školskom roku sa každý pondelok žiaci 1.stupňa stretávajú na krúžku ŠIKOVNÝCH RÚK. V tento pondelok sa nám podarilo na tému JESEŇ vytvoriť krásne hríbiky, dáždniky a jesenné stromy. Dúfame, že sa budú páčiť aj FIDLIBUMOVI v Slovenskej televízii, a preto sledujte STV1 v sobotu ráno o 9:30 hod., aby ste aj vy videli pekné výtvarné práce našich žiakov.

 
Okresné kolo cezpoľného behu žiakov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:31

Dňa 22.9.2016 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat a chlapcov v zložení: Lucia Perátová, Petra Potomová, Soňa Suchaničová, Ľuboš Hmurčík, Adam Motyka a Matej Bujdoš. Družstvo dievčat získalo 2. miesto a družstvo chlapcov 3. miesto v celkovom hodnotení družstiev. Srdečne blahoželáme!

 
Účelové cvičenie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Lenka Matkobišová   
Pondelok, 17 Október 2016 07:30

Dnes (16.9.2016) sa naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi zúčastnili branného cvičenia. Naša cesta, ako každý rok, viedla na našu stropkovskú kalváriu- Baňu. Keďže tento týžden má naša kalvária sviatok, aj my sme sa chceli zúčastniť tohto slávenia, a tak sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu, ktorú sme obetovali za našu školu, a taktiež aj za kňazov, keďže už od včera prebieha modlitbová reťaz za kňazov. Napokon, po modlitbe, nasledoval krátky oddych a následne sme sa pobrali "dolu" Baňou až do našej školy.

 
Duchovné cvičenia pedagógov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:21

V dňoch 23.-25. septembra sa pedagógovia našej školy zúčastnili Duchovných cvičení v penzióne Augustineum. Viedol ich biskupský vikár pre apoštolát a ketechézu laikov  ThDr. Vladimír Šosták, PhD. Hneď na začiatku nového šk. roka tak načerpali posilu aj na duchu, aby počas celého šk. roka mohli rozdávať každý na svojom poli pôsobenia ducha lásky, pokoja a porozumenia.

Posledná úprava Pondelok, 17 Október 2016 07:28
 
Veni Sancte - Slávnostné otvorenie šk.roka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 05 September 2016 21:32

5. septembra sme slávnostnou sv. omšou VENI SANCTE v Sanktuáriu Najsv. Tela Pána začali 25. rok existencie školy. Za prítomnosti našich duchovných otcov našej farnosti a o. Slavomíra z gr.kat. farnosti Stropkov sme vzývali dary Ducha Svätého pre všetkých našich žiakov, pedagógov, vychovávateľov, ale aj ich rodičov. Po skončení sv. omše dostali žiaci krátke aktuálne informácie k novému šk. roku a prváci spolu so svojimi rodičmi zamierili do svojich tried, kde ich čakalo prekvapenie a prvé posedenie vo svojich laviciach.

Posledná úprava Pondelok, 05 September 2016 21:33
 
40 dni za život PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:33

Naša škola sa zapojila do modlitbovej reťaze 40 dní za život :) 40 dní za život je najväčšou medzinárodne koordinovanou pro-life mobilizáciou v histórii. Pripojme sa aj my k modlitbe a prosme o Božiu pomoc pre: tehotné ženy, ktoré zvažujú interrupciu, počaté deti, ktorým hrozí smrť potratom, rodiny v kritickej životnej situácii, ženy i mužov zranených zo skúsenosti interrupcie, bezdetné rodiny túžiace po dieťatku, lekárov a zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich a participujúcich na interrupciách,pro-life aktivistov a všetkých dobrovoľníkov, všetkých predstaviteľov štátnej moci, aby spravovali Slovensko v súlade s Božími zákonmi celý slovenský národ, za obnovu zmýšľania všetkých ľudí a ich uzdravenie

https://www.40dnizazivot.sk/

 
Finančná gramotnosť PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:31

V rámci pedagogicko- organizačných pokynov na tento školský rok sú školy povinné zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. V našej škole sa dnes 20.9.2016 uskutočnila prednáška o finančnej gramotnosti s pani Slavkou Kováčikovou, team manager PARTNERS GROUP. Žiakom 9. ročníka vysvetlila základné pojmy z oblasti finančnej gramotnosti, ako narábať s financiami, ako s nimi hospodáriť a vytvoriť si rozpočet. Ďakujeme za obohacujúcu prednášku a veríme, že sa ešte stretneme.

 
Ukážka prvej pomoci PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 17 Október 2016 07:28

Dňa 12.9.2016 (pondelok) si žiaci našej školy - Mladí zdravotníci pod vedením p. uč. Vatraľovej v spolupráci s územným spolkom Slovenského červeného kríža vo Svidníku pripravili na námesti nášho mesta ukážku prvej pomoci najčastejších druhov poranení. Každý okoloidúci sa mohol pristaviť a názorne si pozrieť, vyskúšať svoju znalosť pri záchrane toho najcennejšieho - zdravia a ľudského života.

 
40 dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 15 September 2016 09:06

Spoločenstvo našej školy, tak ako aj po minulé roky, sa zapojilo do veľmi peknej aktivity: 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov. Začína dnes 15.9.2016 a potrvá do 24.10.2016. Včera sme počas 1. hod. slávnostne odovzdali jednotlivým triedam "ich kňazov" - kňazov, za ktorých budú počas týchto dní obetovať svoje modlitby a pôst. A ktorí sú to? Možno aj pre Vás, rodičia a priaznivci školy, je toto pozvaním aby ste sa k nám pridali, vybrali si kňazov za ktorých sa modlia vaše detí, vnúčence ...

1.A - o. arcibiskup Bernard Bober a vdsp. Miroslav Kyšeľa

1.B - o. Slavomír Tarasovič a pápež - s.v otec František

2.A - vsdp. Stanislav Pavúk a o. biskup Marek Forgáč

3.A - p. kapláni Radoslav Bačo a Peter Jurášek

4.A - vsdp. Pavel Kaminský a vsdp. Ján Švec Bilý

5.A - dp. Peter Gostič a dp. Juraj Kormoš

6.A - dp. Peter Sýkora a dp. + Jozef Vateha, SJ

7.A - dp. Oliver Székely a o. Jozef Kišák

8.A - dp. Peter Bujdoš a o. Miroslav Bujdoš

9.A - dp. Pavol Hudák a vsdp. Ladislav Cichý

5.B - dp. František Telvák

Modlitba za duchovných otcov

Pane Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca.

Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky, ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela.

Zachovaj bez poškvrny ich pery, ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou.

Zachovaj ich čisté srdcia, do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva.

Daj im moc, aby premieňali naše srdcia, ako premieňajú chlieb a víno.

Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen

Posledná úprava Štvrtok, 15 September 2016 09:20
 
Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 29 August 2016 17:32

Oznamujeme našim žiakom, že slávnostné zahájenie nového školského roka 2016/2017 sa uskutoční dňa 5. septembra 2016 v Sanktuáriu o 08.00 hod. sv. omšou VENI SANCTE. Po nej bude nasledovať otvorenie školského roka. TEŠÍME SA NA VŠETKÝCH ŽIAKOV :) A prajeme ešte požehnané posledné prázdninové dni

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 7 z 35

Kto je on-line?

Máme online 25 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy