Pangea olympiáda PDF Tlačiť E-mail
Napísal Renáta Polačková   
Pondelok, 20 Apríl 2015 13:27

Každý žiak, ktorý sa do Pangea olympiády zapojil, dostane: mesačný online kurz anglického jazyka od EF Jazykové pobyty, do ktorého sa môže prihlásiť na tejto stránke www.jazykovepobyty.sk/englishtown pomocou svojho kódu a zľavu 5% od cestovnej kancelárie OREX Travel

 
Úspechy našich matematických talentov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Renáta Polačková   
Pondelok, 20 Apríl 2015 13:23

V tomto školskom roku našu školu veľmi pekne reprezentovali žiaci v obvodných kolách Pytagoriády a Matematickej olympiády (obvod Stropkov a Medzilaborce). V kategórii P6 sa spolu za celý obvod zúčastnilo 31 súťažiacich, z ktorých iba 6 bolo úspešných a z nich boli dvaja naši žiaci: Šimon Rusinko VI.A získal 4. miesto a Klaudia Harmadová VI.A získala 5. miesto. V kategórii P7 aj napriek tomu, že sa v nej zúčastnilo 23 žiakov z celého obvodu, tak nikto z týchto žiakov nebol úspešný. Matematickú olympiádu Z6 reprezentovalo spolu 20 žiakov, z ktorých bolo úspešných 5 žiakov a z nich boli opäť dvaja žiaci z našej školy: Margarétka Renčková VI.A získala 2. miesto a Dominik Senaj VI.A získal 4. miesto. V kategórii Z7 sa za obvod síce zúčastnilo 16 žiakov, no iba jeden z nich bol úspešný. V kategórii Z8 sa zúčastnilo spolu za obvod 16 žiakov, z ktorých iba 3 boli úspešní a z nich Stanislav Humeník VIII.A získal 3. miesto. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým našim žiakom, ktorí reprezentovali našu školu, či už boli alebo neboli úspešní (lebo aj neúspešní žiaci v celkovom bodovaní dosahovali pekné poradie). Zároveň chcem povzbudiť aj ďalších žiakov v novom školskom roku do záujmu tráviť užitočne čas s matematikou, veď každému úspechu predchádzalo množstvo prerátaných príkladov.

Posledná úprava Pondelok, 20 Apríl 2015 13:27
 
Krížová cesta vo Veľkom týždni PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 12 Apríl 2015 21:04

Vo Veľkom týždni pred završením pôstneho obdobia sme sa žiaci 1.-4. ročníka pomodlili krížovú cestu ktorú sme obetovali za pokoj vo svete.

Posledná úprava Nedeľa, 12 Apríl 2015 21:07
 
Prírodoveda netradične (2.A) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Vašková   
Štvrtok, 26 Marec 2015 15:04

Zdravie človeka nie je samozrejmé. Ovplyvňuje ho veľa dôležitých vecí. Aby sme boli zdraví, musíme sa oň starať. Ak sme chorí, alebo sa nám stane úraz, navštívime lekára. Ako to v čakárňach a v ordináciách vyzerá, sme si priblížili na hodine prírodovedy v 2.ročníku pri téme ZDRAVIE A CHOROBA. Streli sme tam „pacientov“ ,  „rodičov s deťmi“ i „lekárov“. O odreté kolená, či zlomeniny bolo dobre postarané. U očného lekára sme zisťovali zrak zatvorením jedného oka a vypísaním receptu. Taktiež v zubnej ambulancii sme boli ošetrení so spokojnosťou. Tím lekárov z chirurgie sa tiež postaral o odborné vyšetrenie...

Posledná úprava Štvrtok, 26 Marec 2015 15:05
 
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Marcela Harmadová   
Streda, 18 Marec 2015 21:09

V stredu 18. marca 2015 sa na našej škole konalo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťažiaci boli veľmi dobre pripravení a  poskytli nám krásny umelecký zážitok. Víťazí postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 24.3.2015 v reprezentačných priestoroch Kaštieľa. Všetkým oceneným blahoželáme. 1. kategória: (poézia) 1. miesto – Monika Keselicová, 2. miesto – Števko Drobňák, 3. miesto – Maroš Bilanin a Dávid  Motyka. 1. kategória: (próza) 1. miesto – Tibor Veselý, 2. miesto – Simona Semančiková, 3. miesto -  Klaudia Božíková

2.kategória: (poézia) 1. miesto – Laura  Šlangová, 2. miesto – Ema Maťašová  a Alžbetka Bohaničová, 3. miesto – Soňa Suchaničová, cena poroty – Klárka     Rusinková a Karinka Božíková. 2. kategória: (próza) 1. miesto – Klaudia Harmadová, 2. miesto – Tamarka Bujdošová a Alžbetka Motyková, 3. miesto – Karinka Kostíková a Matej Bujdoš, cena poroty – Dávid Michlík

3. kategória: (poézia) 1. miesto – Terezka Lukáčová, (próza)  1. miesto – Laura Volčková

Posledná úprava Štvrtok, 19 Marec 2015 15:02
 
Biblická olympiáda - okresné kolo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 18 Marec 2015 20:29

V piatok trinásteho :-) marca sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády. Zúčastnili sa na nej jednotlivé družstvá základných škôl stropkovského a svidnického okresu. Tohtoročnou spoločnou témou biblických kníh Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov je Putovanie za cieľom. Družstvo našej školy v zložení Matej Bujdoš, Benjamín Vateha (VI.A) a Veronika Vatehová (VIII.A) obhájili minuloročné prvenstvo a budú nás reprezentovať na budúci mesiac v krajskom kole (arcidiecéznom) v Košiciach. Na druhom mieste skončilo družstvo ZŠ Mlynská Stropkov a na treťom mieste ZŠ Konštantínová Stropkov.

Posledná úprava Streda, 18 Marec 2015 20:48
 
Deň katolíckych pedagógov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 12 Apríl 2015 21:10

Dňa 7.4.2015, v deň sviatku patróna katolíckych pedagógov sv. Jána de la Salle sme navštívili rehoľné sestry v Prešove, ktoré nám vyrábajú základ pre "chlieb z neba". Porozprávali nám históriu výroby hostií a pekné svedectvo jednej z najstarších sestier o vernosti Cirkvi v čase prenasledovania. Potom sme sa presunuli k františkánom do kaplnky všetkých svätých, kde nám p. Filip vyslúžil sv. omšu. Všetko sme nakoniec ukončili nasýtením tela. Amen.

Posledná úprava Nedeľa, 12 Apríl 2015 21:18
 
Prírodoveda v teréne. PDF Tlačiť E-mail
Napísal Petronela Tkačivská   
Nedeľa, 12 Apríl 2015 20:48
Na hodinách prírodovedy žiaci veľmi radi rôzne zákony prírody skúmajú, pozorujú, objavujú. Tentokrát sa štvrtáci vybrali k sútoku riek Chotčianka a Ondava. Výskum žiakov , rozdelených do štyroch skupín, pozostával z dvoch úloh. Vyrobenými pomôckami merali rýchlosť toku riek na rôznych miestach a vodným ďalekohľadom sledovali život pod vodnou hladinou. Ten bol trošku menej rušný, pretože ho pozorovali iba z brehu rieky. No, predsa sa im podarilo zazrieť pavúka, koliesko, či zelené kamienky. Aj tok rieky bol rôzne rýchly, čo merali stopkami a závažím na špagáte. Ako to už k správnym "akčným" žiakom patrí, na záver si zmerali sily v hode kameňom do vody. Vďaka Bohu, žiaden neskončil inde ako mal. 4.A a tr.uč.
Posledná úprava Nedeľa, 12 Apríl 2015 21:04
 
Beseda so spisovateľom Valentínom Šefčíkom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Vašková   
Nedeľa, 22 Marec 2015 20:21

O tom, že kniha má  nezastupiteľné miesto v živote žiačika, nás 19.3. 2015 počas besedy presvedčil pán spisovateľ Valentín Šefčík, ktorý prijal naše pozvanie a okrem zaujímavých príhod zo života nám priniesol  aj knižky zo svojej tvorby: Kniha na vydaj (2000, ilustrácie: Ivana Pančáková), Kamienky pri ceste (2007, ilustrácie: Ján Bartko), Basta fidli (2010, ilustrácie: Miroslav Cipár). Ako to už názvy naznačujú, sú to originálne knihy básní pre deti. Sú nekonečne vynaliezavé, nechýba v nich fantazijnosť, hravosť, vtip aj humor. Žiaci pre pána spisovateľa pripravili malé prekvapenie v podobe  prednesu  jeho básní. Autor svoje rozprávanie striedal čítaním zábavných úryvkov. Žiadna otázka nezostala nezodpovedaná. Kto by chcel ochutnať atmosféru, ktorú sme zažili, nech sa páči,keďže sa blíži jar, pán spisovateľ nám predniesol svoju báseň Narodila sa jar:

V plienkach si sedí na tráve

a na tento svet hľadí.

Po jednej túži predstave

- aby ju mali radi.

Ešte je malá. Bábika.

Len teraz prišla z neba.

Čo na tom, že sa pociká?

Veď nám i dažďa treba.

Ďakujeme pánovi spisovateľovi za nádherné popoludnie a želáme mu slovami jeho básní veľa inšpirácie, fantastických snov, receptov na šťastie i la100vičiek, ktoré mu prinesú mnoho tvorivých myšlienok. :)

Posledná úprava Nedeľa, 22 Marec 2015 20:25
 
Futbalový krúžok PDF Tlačiť E-mail
Napísal Petronela Tkačivská   
Streda, 18 Marec 2015 20:56
Každý týždeň sa s veľkou radosťou chlapci 1.stupňa stretávajú na tréningu a pri hre futbalu. Z hodiny na hodinu sa zdokonaľujú. Ako veľký vzor im je samozrejme LIONEL MESSI (pani učiteľka sa musí ešte veľa učiť).
Posledná úprava Streda, 18 Marec 2015 21:12
 
Rozprávkové vretienko - okresné kolo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Vašková   
Piatok, 27 Február 2015 13:47

Jakubovi Perátovi (I.kat.) a Ľubošovi Hmurčíkovi (II.kat.) sme držali prsty na okresnom kole súťaže Rozprávkové vretienko, ktoré sa uskutočnilo hneď  20.2. 2015. Za prednes rozprávky získali chlapci (každý vo svojej kategórii) cenu poroty.Tešíme sa a blahoželáme.

 

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2015 13:48
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 10 z 32

Kto je on-line?

Máme online 19 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy