A je tu zas... PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Štvrtok, 26 December 2013 16:23

... ten vianočný čas... čas narodenia Božieho Syna... čas, ktorý je pekný, ak my sami urobíme niekomu radosť. A práve o to sa usilovali žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí spolu so svojimi učiteľmi nacvičili vianočný program. Odprezentovali ho najprv u nás v škole počas piatkového dopoludnia Deti deťom a potom 25.12.2013 na jasličkovej pobožnosti v Sanktuáriu. Priložením svojej trošky do mlyna ku hromade krásy, ktorá sa na svet prediera z pripravených ľudských sŕdc, nám pripomenuli ozajstného ducha Vianoc.

Posledná úprava Štvrtok, 26 December 2013 16:59
 
Vianočný program Deti deťom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 22 December 2013 16:02

Posledný vyučovací deň pred Vianočnými prázdninami už tradične patrí peknej školskej akcie Deti deťom. Po sv.omši, na ktorej sme privítali všetkých našich duchovných otcov začalo vianočné pásmo slova - tradíicií, zvykov ale aj piesni a nechybal tanec a spev. Takto vianočne naladení chceme ešte viac pripraviť svoju "kolísku srdca" pred narodením Kráľa kráľov, aby sme takto šírili jeho posolstvo lásky a pokoja.

Posledná úprava Nedeľa, 22 December 2013 16:07
 
Ako prežívame advent PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Pondelok, 16 December 2013 13:27

Bdejte, modlite sa! (Mt 26, 41)

Advent je očakávanie toho, čo má prísť. Očakávanie sviatku Ježiša Krista, a teda akási duchovná príprava na Vianoce, ako aj očakávanie druhého príchodu Pána Ježiša na konci vekov. Očakávať však neznamená čakať so založenými rukami. Aspoň u nás na CZŠ to platí určite.

Túto prvú časť liturgického roka sme začali totiž posviackou adventných vencov, ktoré si pripravila (alebo zakúpila) každá trieda, a účasťou na rorátnych sv. omšiach. Každé pracovné ráno tak smerujú naše kroky do kláštorného kostola, aby ešte za tmy s lampášikom v ruke sme si uvedomili smutné položenie ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie. Tento rok sme sa zapojili do projektu Cesta chudoby a v duchu hesla „Toľko máš, koľko dáš“ spoznávame na rorátoch svätcov a blahoslavených, ktorí išli cestou chudoby a pomáhali chudobným. Presne tak ako si to želá Sv. Otec František, aby bola Cirkev chudobná pre chudobných. Po omši nasleduje v priestoroch CZŠ agapé, ktoré nie je len vyplnením času pred začiatkom vyučovania, ale vytvorením radostného spoločenstva ľudí.

Radosť z očakávania príchodu Pána Ježiša sme si znásobili aj tento rok mikulášskou nádielkou. Totiž okrem samotného Mikuláša, ktorý zavítal i k nám do školy, sa v tento deň vzájomne obdarúvame. Opätovne tak zisťujeme, že čím viac dávame, tým viac máme... a že naša radosť sa znásobuje radosťou každého obdarovaného.

A keďže naše myšlienky smerujú k udalostiam súvisiacich s narodením Pána Ježiša v Betleheme, neodmysliteľné miesto má i Panna Mária. Napokon, celá adventná doba má mariánsky charakter, ktorý podčiarkuje sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tento deň sme v Sanktuáriu spevom i umeleckým slovom pozdravili našu nebeskú Matku počas slávnostnej sv. omše, ktorú celebroval vsdp. dekan.

Vrcholná adventná akcia, na ktorú sa už veľmi tešíme, bude v piatok13.12.2013 Noc s Bibliou. Čaká nás totiž noc strávená v škole, aby sme si spoločne pripomenuli posolstvo knihy kníh.

spoločenstvo CZŠ

Posledná úprava Pondelok, 16 December 2013 13:34
 
Deň otvorených dverí PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Štvrtok, 21 November 2013 10:28

Sme tu pre VÁS, príďte medzi nás...  sme spoločenstvo, kde to žije! V duchu tohto motta sme pripravili 20.11.2013 pre predškolákov z MŠ A. Hlinku Deň otvorených dverí. Budúci prváčikovia si tak mali možnosť prezrieť priestory, kde prebieha výučba, zoznámiť sa s niektorými staršími žiakmi a najmä spoznať pani učiteľky, ktoré si pre ne prichystali pestrý program. V jednotlivých triedach boli pripravené stanovištia, a to konkrétne Z rozprávky do rozprávky (interaktívna tabuľa), Spievankovo, Cvičme v rytme a Tvorivé dielne, kde sa mohli malí hostia realizovať. V závere nechýbalo ani chutné pohostenie nielen pre škôlkarov, ale aj ich rodičov. Nie div, že mnohým sa domov ani nechcelo.

Posledná úprava Štvrtok, 21 November 2013 10:31
 
Sv. omša 2.A (6.11.2013) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 12 November 2013 22:30

Dňa 6.11.2013 naši druháci spolu s triednou učiteľkou pripravili sv. omšu. Krásne prečítane liturgické čítania, ešte krajší spev a husľový doprovod pani učiteľky umocnili zážitok z tejto školskej sv. omše. Ďakujeme a blahoželáme

 
Uchaľák PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 10 November 2013 10:40

Privítanie piatakov medzi žiakov druhého stupňa ktoré poznáme pod názvom Uchaľák sa aj tento školský rok konalo pod taktovkou tých najskúsenejších - deviatakov. Ako to zvládli, ako sa zabávali, čo všetko pre prijatie medzi svojich starších spolužiakov museli zvládnuť piataci sa dozviete z našej  fotogalérie.

Posledná úprava Nedeľa, 10 November 2013 10:43
 
Noc s bibliou PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 22 December 2013 15:47

Je piatok 13.decembra. A po roku sa opäť všetci tešia na ďalšiu Noc s bibliou a ďalšiu z kníh Svätého písma - Jonáš. Tradične to začalo o 21.00 hod. sv. omšou s p. kaplánom René Vykukalom. Po nej začal detský výtvarný workshop. Pekné veľryby dominovali v detských prácach a všetkým, ktorí ich tvorili jedno veľké ĎAKUJEME. Mládež a dospelí sa stretli pri čítaní knihy a jej exegéze, kde hlbšie pochopili význam tejto knihy a jej aplikáciu človeku 3. tisícročia. Pred polnocou na odľahčenie a kontrolu vedomostí "bodol" malý kvíz. Kto by povedal, že toľko otázok sa dá zostaviť zo 4 kapitol knihy Jonáš. Blížila sa polnoc, žaludky vyhrávali a tak sme sa streli pri agape, zahnali hlad a aby sme ich znova trocha odľahčili, tí smelší sa vybrali na krížovú cestu do kláštorného kostola. Trocha zdriemnuť a nad ránom spoločná modlitba, zhodnotenie akcie a hybaj domov dospať túto úžasnú noc.

Posledná úprava Nedeľa, 22 December 2013 16:01
 
Otázky na jednotlivé kola 19. ročníka (27.11.2013) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 26 November 2013 18:10

1. kolo:  Bazilika sv. Egídia

2. kolo: Bazilika sv. Egídia - tajnička

3. kolo: Biskupi (1. podkolo)

4. kolo: Biskupi (2. podkolo)

5. kolo: Biskupi (3. podkolo)

6. kolo: Kostoly - Cyril a Metod

 
Sv. omša - 9.A (20.11:2013) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 21 November 2013 10:32

Predposlednú sv. omšu v tomto cirkevnom roku pripravili a svojimi spevmi a čítaniami sprevádzali najstarší - deviataci. Dúfajme, že už počas kázne boli všetci šťastní a podľa spoločnej fotky v školskej kaplnke to ich úsmevy naznačujú.

 
Posedenie pri čaji so sv. Cyrilom a Metodom PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Nedeľa, 10 November 2013 10:38

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu vyhlásili biskupi Slovenska Rok sv. Cyrila  Metoda, ktorý sa uzavrie 31. decembra. Aj to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli lepšie spoznať týchto spolupatrónov Európy a na sklonku roka sme zorganizovali v našej CZŠ Posedenie pri čaji so sv. Cyrilom a Metodom.

Jednotlivé triedy druhého stupňa dostali za úlohu naštudovať si vybrané kapitoly zo životov vierozvestcov. A tak každý žiak usilovne nasával ich bibliografické údaje, aby v pondelok – 29. októbra – keď celá akcia vyvrcholila, predstavil spolu so svojimi spolužiakmi vybranú časť životopisu ostatným triedam. Fantázii sa medze nekládli, a tak každá trieda ponúkla niečo iné. Výtvarne nadaní šiestaci zachytili životy svätcov pred ich účinkovaním na Veľkej Morave v podobe komiksu. Piataci a deviataci ukázali svoje herecké nadanie a zahrali nám scénku i predviedli tlačovú konferenciu so sv. Cyrilom a Metodom, aby sme „naživo“ získali fakty z ich životov. Ôsmaci spracovali životné etapy solúnskych misionárov v podobe prezentácie a siedmaci vo forme básne. Spestrením boli aj žiaci prvého stupňa, ktorí sa potrápili s hlaholikou a solúnskych bratov pozdravili piesňou i básňami.

Súčasťou tohto slávnostného dňa bola aj sv. omša a hody bratskej lásky.

Táto nezvyčajná akcia vyžadovala síce zodpovednú  prípravu, no určite bola obohatením pre každého účastníka. Veríme preto, že semienko padlo na úrodnú pôdu a všetci budeme mať dosť elánu pokračovať v spoznávaní životov svätcov pod vedením svojich triednych učiteľov, ktorým patrí úprimná vďaka.

Spoločenstvo CZŠ

Posledná úprava Nedeľa, 10 November 2013 10:40
 
Sv. omša - 3.A (23.10.2013) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 23 Október 2013 11:26

Dňa 23.10.2013 si naši prvoprijímajúci (tretiaci) pripravili sv. omšu. Liturgické čítanie, žalm, spoločné modlitby veriacich (prosby), ale aj piesne si žiaci svedomite pripravili a svojimi "ukazovačkami" spestrili ich podanie.

 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>

Stránka 20 z 35

Kto je on-line?

Máme online 9 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy