Hviezdoslavov Kubín - školské kolo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Marcela Harmadová   
Streda, 18 Marec 2015 21:09

V stredu 18. marca 2015 sa na našej škole konalo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťažiaci boli veľmi dobre pripravení a  poskytli nám krásny umelecký zážitok. Víťazí postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 24.3.2015 v reprezentačných priestoroch Kaštieľa. Všetkým oceneným blahoželáme. 1. kategória: (poézia) 1. miesto – Monika Keselicová, 2. miesto – Števko Drobňák, 3. miesto – Maroš Bilanin a Dávid  Motyka. 1. kategória: (próza) 1. miesto – Tibor Veselý, 2. miesto – Simona Semančiková, 3. miesto -  Klaudia Božíková

2.kategória: (poézia) 1. miesto – Laura  Šlangová, 2. miesto – Ema Maťašová  a Alžbetka Bohaničová, 3. miesto – Soňa Suchaničová, cena poroty – Klárka     Rusinková a Karinka Božíková. 2. kategória: (próza) 1. miesto – Klaudia Harmadová, 2. miesto – Tamarka Bujdošová a Alžbetka Motyková, 3. miesto – Karinka Kostíková a Matej Bujdoš, cena poroty – Dávid Michlík

3. kategória: (poézia) 1. miesto – Terezka Lukáčová, (próza)  1. miesto – Laura Volčková

Posledná úprava Štvrtok, 19 Marec 2015 15:02
 
Futbalový krúžok PDF Tlačiť E-mail
Napísal Petronela Tkačivská   
Streda, 18 Marec 2015 20:56
Každý týždeň sa s veľkou radosťou chlapci 1.stupňa stretávajú na tréningu a pri hre futbalu. Z hodiny na hodinu sa zdokonaľujú. Ako veľký vzor im je samozrejme LIONEL MESSI (pani učiteľka sa musí ešte veľa učiť).
Posledná úprava Streda, 18 Marec 2015 21:12
 
Rozprávkové vretienko - okresné kolo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Vašková   
Piatok, 27 Február 2015 13:47

Jakubovi Perátovi (I.kat.) a Ľubošovi Hmurčíkovi (II.kat.) sme držali prsty na okresnom kole súťaže Rozprávkové vretienko, ktoré sa uskutočnilo hneď  20.2. 2015. Za prednes rozprávky získali chlapci (každý vo svojej kategórii) cenu poroty.Tešíme sa a blahoželáme.

 

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2015 13:48
 
Piataci oslavovali PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Štvrtok, 19 Február 2015 21:14

Naši piataci mali v týchto dňoch dôvod na oslavu. Ich triedna učiteľka Bibiána Veselá sa dožíva pekného okrúhleho jubilea. Pripravili pre ňu, podobne ako aj v minulých rokoch, veľké prekvapenie – krásne vyzdobenú triedu, vynikajúcu tortu so sviečkou a kopec sladkostí. Dúfajú, že ju tým potešili a že si  na nich bude dlho a v dobrom spomínať. Ešte raz, pani učiteľka, VŠETKO NAJLEPŠIE!

Posledná úprava Štvrtok, 19 Február 2015 21:24
 
Poznaj a chráň PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 13 Február 2015 18:07

Prváci sa na krúžku "Poznaj a chráň" rozhodli pomôcť vtáčikom s potravou. Zhotovili kŕmidlá z plastových fliaš, ktoré krásne vymaľovali, aby ich vtáčiky lepšie našli, nasypali do nich rôzne zrnká a hurá s nimi von. Spoločne ich zavesili v školskej záhrade a popriali vtáčikom "dobrú chuť".

 
Sv. omša - svätoblažejská (4.2.2015) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 13 Február 2015 17:53

Dňa 4.2.2015 nám p. kaplán René udelil svätoblažejské požehnanie hrdla. Spája sa so sviatkom sv. Blažeja (3. februára), biskupa a mučeníka, ktorý je uctievaný ako ochranca pred chorobami hrdla. Požehnanie súvisí s prípadom chlapca, ktorému hrozilo zadusenie dôsledkom uviaznutia kosti v hrdle. Matka priviedla dieťa k biskupovi, ktorý mu pomohol.

 

Posledná úprava Piatok, 13 Február 2015 17:58
 
Biblická olympiáda - okresné kolo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Streda, 18 Marec 2015 20:29

V piatok trinásteho :-) marca sa na pôde našej školy uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády. Zúčastnili sa na nej jednotlivé družstvá základných škôl stropkovského a svidnického okresu. Tohtoročnou spoločnou témou biblických kníh Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov je Putovanie za cieľom. Družstvo našej školy v zložení Matej Bujdoš, Benjamín Vateha (VI.A) a Veronika Vatehová (VIII.A) obhájili minuloročné prvenstvo a budú nás reprezentovať na budúci mesiac v krajskom kole (arcidiecéznom) v Košiciach. Na druhom mieste skončilo družstvo ZŠ Mlynská Stropkov a na treťom mieste ZŠ Konštantínová Stropkov.

Posledná úprava Streda, 18 Marec 2015 20:48
 
Rozprávkové vretienko PDF Tlačiť E-mail
Napísal Gabriela Vašková   
Piatok, 27 Február 2015 13:34

Dňa 17.2.2015 sa uskutočnilo šk. kolo súťaže Rozprávkové vretienko v I. kategórii. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 2. -4.roč. Vypočuli sme si rozprávky o zvieratkách, či o vymyslených veciach a poučili sa, že v klasických rozprávkach víťazí dobro nad zlom. V niektorých chvíľkach sme dej očakávali s napätím. Všetci súťažiaci zaujali krásnou rozprávkou, no keďže víťaz môže byť jeden, porota sa rozhodla takto:

I. kategória: 1.miesto: Jakub Perát, 2.miesto: Alžbeta Bohaničová, Monika Keselicová, 3.miesto: Klaudia Božiková, Simona Semančiková, Olívia Mydlová, Lívia Glusová, Barbora Vašková. Všetkým oceneným žiakom gratulujeme.

Posledná úprava Piatok, 27 Február 2015 13:40
 
Pravopisná olympiáda PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Pondelok, 16 Február 2015 20:22

Pravopisná olympiáda - podmienky účasti žiakov a postupový kľúč

Do Pravopisnej olympiády sa môže zapojiť každý žiak 5. -  9. ročníka CZŠsv. Petra a Pavla Stropkov. Súťažiaci budú rozdelení do dvoch kategórií: I. kategória = 5. - 7. ročník; II. kategória = 8. - 9. ročník. Podmienkou účasti v školskom kole je zapojenie sa do domáceho kola; za účastníkov domáceho kola sa pokladajú žiaci, ktorí do stanoveného termínu 12.3.2015 odovzdajú 8 vlastnoručne napísaných domácich diktátov podľa predlohy v prílohe svojej pani učiteľke SJL, pričom diktáty budú skontrolované rodičom žiaka, ktorý v nich vyznačí chyby a tie budú súťažiacim opravené v oprave diktátu podľa pravidel. Všetci úspešní riešitelia domáceho kola majú právo zúčastniť sa školského kola 16.3.2015. Po školskom kole nasleduje obvodné kolo (16.4.2015), do ktorého postúpia prví dvaja najúspešnejší súťažiaci školského kola v rámci ročníka, t. j. 10 súťažiacich za školu.

Príloha: diktát 1, diktát 2, diktát 3, diktát 4, diktát 5,

Posledná úprava Utorok, 10 Marec 2015 18:39
 
Nezabudnuteľný výlet do Košíc PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Piatok, 13 Február 2015 17:59

Vyše 60 žiakov 1. – 9. ročníka našej školy, zopár žiakov iných základných a materských škôl, kopec mladých zo spoločenstva v sprievode niekoľkých rodičov, učiteľov a dvoch duchovných otcov určite tak skoro nezabudne na 10. február 2015 a na úžasný výlet do metropoly východného Slovenska, ktorý pripravila stropkovská rímskokatolícka farnosť a naša cirkevná škola. Bola to v istom zmysle odmena za obetavé ranné vstávanie počas adventu a účasť na rorátnych svätých omšiach, počas ktorých deti a mladí spoznávali zasvätený život rehoľníčky karmelitánskeho rádu sv. Terézie Avillskej. Preto ich prvé kroky v Košiciach viedli do kláštora karmelitánok, kde ich s láskavým úsmevom a očami predstavujúcimi nekonečnú nebeskú krásu privítala sestra Rafaela, ktorej jedinej v zmysle prísnych kláštorných regulí bolo dovolené komunikovať s vonkajším svetom. Pred svätou omšou nám sestrička predstavila život a poslanie tejto kompletatívnej rehole, odpovedala na zvedavé otázky, akú položil aj dp. kaplán René Vykukal: “Ste šťastná?” Po krátkom zaváhaní Rafaela odpovedala takto: “Vo svojom živote prežívam nekonečný pokoj, takže ak sa to dá nazvať šťastím, tak áno, som šťastná.” Musím priznať, že mala pravdu, pretože tento pokoj z nej priam bytostne sálal a človek sa v jej prítomnosti cítil veľmi príjemne a blažene, takmer v pokušení zanechať vonkajší materiálny konzumom preplnený svet a zostať za múrmi kláštora. Naši pútnici sa po svätej omši, ktorú celebroval vdp. farár Peter Gostič a kaplán René, presunuli do priestorov Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu na Hlavnej ulici, kde ich vo veľkej reprezentačnej sále privítal otec arcibiskup Mons. Bernard Bober spolu so svojím tajomníkom J. Kmecom. Po krátkom družnom a milom rozhovore im všetkým poďakoval, tešiac sa z toho, že medzi deťmi a mladými ľuďmi je ešte veľa dobra a oddanosti svätým veciam a cirkvi, obdaroval ich sladkosťami, hodnotnou knihou a udelil im biskupské požehnanie. S pocitom hladu a prvých príznakov únavy sa všetci presunuli na krátku modlitbu a obhliadku Dómu sv. Alžbety, potom do jedálne kňazského seminára na obed, kde svojou početnosťou spôsobili menší chaos, no podľa slov vicerektora seminára A. Kačmára to deti a mládež svojím džavotom a bezprostrednosťou celé oživili a všetkým spríjemnili deň (medzinými aj prefektovi tejto ustanovizne vdp. Jožkovi Kohutovi, nášmu bývalému kaplánovi, ktorý sa so všetkými srdečne zvítal). Keďže program dňa ešte nekončil, museli sme sa pružne presunúť do OC Optima, konkrétne do cinemaxu na detské filmové predstavenie Veľká šestka. Ani táto bodka za požehnaným dňom nesklamala, film bol veľmi zaujímavý, ale čo sa najviac cení, mal myšlienku obsahujúcu kladné životné hodnoty. Pán Boh zaplať tým, ktorí to všetko pripravili, všetkým zúčastneným za nádherné ľudské spoločenstvo, pretože už od ranného nástupu do autobusov až po návrat domov bolo cítiť radostnú atmosféru, pokoj a lásku.

Posledná úprava Štvrtok, 19 Február 2015 21:13
 
Lyžiarsky výcvik PDF Tlačiť E-mail
Napísal Marcela Harmadová   
Nedeľa, 08 Február 2015 22:30

Posledný januárový týždeň prežili naši siedmaci, ôsmaci a deviataci v prekrásnom malebnom prostredí dedinky Ždiar, ktorá si nás svojou prírodou, množstvom snehu a drevenými chalúpkami hneď získala. Ždiarske  kopce sú nielen krásne, ale ponúkajú aj množstvo vlekov na lyžovanie. Naši žiaci lyžovali v lyžiarskom stredisku Strachan a v posledný deň v lyžiarskom stredisku Ždiar-Strednica, kde sme vyskúšali aj sedačkovú lanovku. Výcvik prebiehal pod odborným vedením inštruktora lyžovania Ing. Braňa Fiľarského, vďaka ktorému už na 3. deň aj začiatočníci vedeli lyžovať. Pobyt nám svojou návštevou spríjemnil kaplán Mgr. René Vykukal, ktorý sa postaral o duchovnú posilu počas lyžiarskeho pobytu. Spestrením nášho programu bola diskotéka, beseda, film  aj návšteva Štrbského Plesa, kde práve prebiehala Univerziáda. Unavení ale obohatení o prekrásne zážitky, nové skúseností a lyžiarske zdatností sme sa po 5 dňoch šťastne vrátili domov. Ešte teraz v nás doznievajú krásne pocity a dojmy, na ktoré budeme dlho spomínať.

Posledná úprava Utorok, 10 Február 2015 13:42
 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>

Stránka 11 z 33

Kto je on-line?

Máme online 46 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy