Pravopisná olympiáda PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Pondelok, 16 Február 2015 20:22

Pravopisná olympiáda - podmienky účasti žiakov a postupový kľúč

Do Pravopisnej olympiády sa môže zapojiť každý žiak 5. -  9. ročníka CZŠsv. Petra a Pavla Stropkov. Súťažiaci budú rozdelení do dvoch kategórií: I. kategória = 5. - 7. ročník; II. kategória = 8. - 9. ročník. Podmienkou účasti v školskom kole je zapojenie sa do domáceho kola; za účastníkov domáceho kola sa pokladajú žiaci, ktorí do stanoveného termínu 12.3.2015 odovzdajú 8 vlastnoručne napísaných domácich diktátov podľa predlohy v prílohe svojej pani učiteľke SJL, pričom diktáty budú skontrolované rodičom žiaka, ktorý v nich vyznačí chyby a tie budú súťažiacim opravené v oprave diktátu podľa pravidel. Všetci úspešní riešitelia domáceho kola majú právo zúčastniť sa školského kola 16.3.2015. Po školskom kole nasleduje obvodné kolo (16.4.2015), do ktorého postúpia prví dvaja najúspešnejší súťažiaci školského kola v rámci ročníka, t. j. 10 súťažiacich za školu.

Príloha: diktát 1, diktát 2, diktát 3, diktát 4, diktát 5,

Posledná úprava Utorok, 10 Marec 2015 18:39
 
Poznaj a chráň PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 13 Február 2015 18:07

Prváci sa na krúžku "Poznaj a chráň" rozhodli pomôcť vtáčikom s potravou. Zhotovili kŕmidlá z plastových fliaš, ktoré krásne vymaľovali, aby ich vtáčiky lepšie našli, nasypali do nich rôzne zrnká a hurá s nimi von. Spoločne ich zavesili v školskej záhrade a popriali vtáčikom "dobrú chuť".

 
Sv. omša - svätoblažejská (4.2.2015) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 13 Február 2015 17:53

Dňa 4.2.2015 nám p. kaplán René udelil svätoblažejské požehnanie hrdla. Spája sa so sviatkom sv. Blažeja (3. februára), biskupa a mučeníka, ktorý je uctievaný ako ochranca pred chorobami hrdla. Požehnanie súvisí s prípadom chlapca, ktorému hrozilo zadusenie dôsledkom uviaznutia kosti v hrdle. Matka priviedla dieťa k biskupovi, ktorý mu pomohol.

 

Posledná úprava Piatok, 13 Február 2015 17:58
 
Prerušenie vyučovania PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Piatok, 23 Január 2015 07:57

Z dôvodu vysokej absencie žiakov riaditeľka školy prerušuje vyučovanie žiakov dňom 27.1.2015 (utorok). Vyučovania začne utorok po polročných prázdninách 3. 2.2015.

Posledná úprava Utorok, 27 Január 2015 11:08
 
Karneval PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 22 Január 2015 22:26

Dňa 21.1.2015 žiaci našej si zatancovali a zasúťažili na karnevale. Tí mladší (1.-4. ročník) dopoludnia a starší (5.-9. ročník) popoludní. Krásne masky sa snažili zaujať nielen svojou farebnosťou ale i nápaditosťou. Tanečné kolá vystriedalo predstavenie masiek a nakoniec sa aj tak všetky masky stretli vo "vláčiku". Tešíme sa, aké nápady a masky stretneme o rok.

 
Zápis do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Sobota, 10 Január 2015 15:04

CZŠ sv. Petra a Pavla  Stropkov  oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 sa uskutoční v dňoch od 15. do 23. januára 2015  v čase od 13.00 do 16.00 hod. v budove školy na Hrnčiarskej ulici č. 795/61, na  2. poschodí v 1. A triede. Po tomto termíne zápis pokračuje do 13. februára 2015 v kancelárii školy len v prípade voľného miesta. Do školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho príslušnosť do školského obvodu a na jeho vierovyznanie, rodičia však musia súhlasiť s výchovným programom školy. V zmysle platnej legislatívy má rodič nárok na preplácanie cestovného do školy. Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Viac sa o škole dozviete aj z našej webovej stránky.

Posledná úprava Nedeľa, 11 Január 2015 15:12
 
Nezabudnuteľný výlet do Košíc PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Piatok, 13 Február 2015 17:59

Vyše 60 žiakov 1. – 9. ročníka našej školy, zopár žiakov iných základných a materských škôl, kopec mladých zo spoločenstva v sprievode niekoľkých rodičov, učiteľov a dvoch duchovných otcov určite tak skoro nezabudne na 10. február 2015 a na úžasný výlet do metropoly východného Slovenska, ktorý pripravila stropkovská rímskokatolícka farnosť a naša cirkevná škola. Bola to v istom zmysle odmena za obetavé ranné vstávanie počas adventu a účasť na rorátnych svätých omšiach, počas ktorých deti a mladí spoznávali zasvätený život rehoľníčky karmelitánskeho rádu sv. Terézie Avillskej. Preto ich prvé kroky v Košiciach viedli do kláštora karmelitánok, kde ich s láskavým úsmevom a očami predstavujúcimi nekonečnú nebeskú krásu privítala sestra Rafaela, ktorej jedinej v zmysle prísnych kláštorných regulí bolo dovolené komunikovať s vonkajším svetom. Pred svätou omšou nám sestrička predstavila život a poslanie tejto kompletatívnej rehole, odpovedala na zvedavé otázky, akú položil aj dp. kaplán René Vykukal: “Ste šťastná?” Po krátkom zaváhaní Rafaela odpovedala takto: “Vo svojom živote prežívam nekonečný pokoj, takže ak sa to dá nazvať šťastím, tak áno, som šťastná.” Musím priznať, že mala pravdu, pretože tento pokoj z nej priam bytostne sálal a človek sa v jej prítomnosti cítil veľmi príjemne a blažene, takmer v pokušení zanechať vonkajší materiálny konzumom preplnený svet a zostať za múrmi kláštora. Naši pútnici sa po svätej omši, ktorú celebroval vdp. farár Peter Gostič a kaplán René, presunuli do priestorov Rímskokatolíckeho arcibiskupského úradu na Hlavnej ulici, kde ich vo veľkej reprezentačnej sále privítal otec arcibiskup Mons. Bernard Bober spolu so svojím tajomníkom J. Kmecom. Po krátkom družnom a milom rozhovore im všetkým poďakoval, tešiac sa z toho, že medzi deťmi a mladými ľuďmi je ešte veľa dobra a oddanosti svätým veciam a cirkvi, obdaroval ich sladkosťami, hodnotnou knihou a udelil im biskupské požehnanie. S pocitom hladu a prvých príznakov únavy sa všetci presunuli na krátku modlitbu a obhliadku Dómu sv. Alžbety, potom do jedálne kňazského seminára na obed, kde svojou početnosťou spôsobili menší chaos, no podľa slov vicerektora seminára A. Kačmára to deti a mládež svojím džavotom a bezprostrednosťou celé oživili a všetkým spríjemnili deň (medzinými aj prefektovi tejto ustanovizne vdp. Jožkovi Kohutovi, nášmu bývalému kaplánovi, ktorý sa so všetkými srdečne zvítal). Keďže program dňa ešte nekončil, museli sme sa pružne presunúť do OC Optima, konkrétne do cinemaxu na detské filmové predstavenie Veľká šestka. Ani táto bodka za požehnaným dňom nesklamala, film bol veľmi zaujímavý, ale čo sa najviac cení, mal myšlienku obsahujúcu kladné životné hodnoty. Pán Boh zaplať tým, ktorí to všetko pripravili, všetkým zúčastneným za nádherné ľudské spoločenstvo, pretože už od ranného nástupu do autobusov až po návrat domov bolo cítiť radostnú atmosféru, pokoj a lásku.

Posledná úprava Štvrtok, 19 Február 2015 21:13
 
Lyžiarsky výcvik PDF Tlačiť E-mail
Napísal Marcela Harmadová   
Nedeľa, 08 Február 2015 22:30

Posledný januárový týždeň prežili naši siedmaci, ôsmaci a deviataci v prekrásnom malebnom prostredí dedinky Ždiar, ktorá si nás svojou prírodou, množstvom snehu a drevenými chalúpkami hneď získala. Ždiarske  kopce sú nielen krásne, ale ponúkajú aj množstvo vlekov na lyžovanie. Naši žiaci lyžovali v lyžiarskom stredisku Strachan a v posledný deň v lyžiarskom stredisku Ždiar-Strednica, kde sme vyskúšali aj sedačkovú lanovku. Výcvik prebiehal pod odborným vedením inštruktora lyžovania Ing. Braňa Fiľarského, vďaka ktorému už na 3. deň aj začiatočníci vedeli lyžovať. Pobyt nám svojou návštevou spríjemnil kaplán Mgr. René Vykukal, ktorý sa postaral o duchovnú posilu počas lyžiarskeho pobytu. Spestrením nášho programu bola diskotéka, beseda, film  aj návšteva Štrbského Plesa, kde práve prebiehala Univerziáda. Unavení ale obohatení o prekrásne zážitky, nové skúseností a lyžiarske zdatností sme sa po 5 dňoch šťastne vrátili domov. Ešte teraz v nás doznievajú krásne pocity a dojmy, na ktoré budeme dlho spomínať.

Posledná úprava Utorok, 10 Február 2015 13:42
 
Prerušenie vyučovania PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Piatok, 23 Január 2015 07:57

Z dôvodu vysokej absencie žiakov riaditeľka školy prerušuje vyučovanie žiakov dňa 23.1.2015 (piatok). Vyučovania začne pondelok 26.1.2015.

 
Sv. omša 22.1.2015 (8.A) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 22 Január 2015 22:22

Dňa 21.1.2015 sv. omšu svojimi liturgickými čítaniami a obetnými darmi spestrili naši ôsmaci. Cez obetný dar - modlitbu sv. ruženca za referendum o rodine nás všetkých zároveň vyzvali, aká potrebná je nielen účasť nás dospelých - rodičov detí ale zároveň modlitby detí na tento úmysel. Alebo azda niekto pochybuje že modlitby detí nebudú vypočuté?

 
Trojkráľová koleda PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Piatok, 09 Január 2015 14:18

Ako je už dobrým zvykom na našej škole, v prvý povianočný vyučovací deň vykonal kňaz trojkráľovou koledou požehnanie priestorov celej školy. V homílii počas sv. omše vyzdvihol dp. kaplán R. Vykukal silu požehnania umocnenú osobnou vierou v jeho účinky a pôsobenie. Po sv. omši spolu so skupinkou žiakov a učiteľov za sprievodu vianočných kolied požehnal všetky triedy, učebne, zborovňu, kancelárie školy a školskú jedáleň, podobne aj priestory Domu detí Božieho milosrdenstva a  špeciálne triedy. Samozrejme, neobišli ani pána primátora JUDr. Ondrej Brendzu na mestskom úrade a tiež neodmietli pozvanie riaditeľa stropkovského gymnázia a riaditeľky ZŠ Konštantínova.

Posledná úprava Nedeľa, 11 Január 2015 15:20
 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>

Stránka 14 z 35

Kto je on-line?

Máme online 36 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy