A opäť sa športovalo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Petronela Tkačivská   
Štvrtok, 09 Október 2014 14:38

Po atletickej príprave, hádzanej, vybíjanej si žiaci 1. stupňa tentokrát na krúžku Športové hry zatrénovali a zasúťažili na kolobežkách a korčuliach. Nadšenie, úsmev na perách a elán nechýbali ani vtedy, keď nepredbehli svojho kamaráta. "Športu zdar" a do skorého videnia na nasledujúcej hodine.

Posledná úprava Piatok, 17 Október 2014 12:08
 
Reťaz pôstu a modlitieb za kňazov 3 týždeň PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 14 September 2014 18:14

Posledná úprava Štvrtok, 09 Október 2014 14:43
 
Divadielko pre škôlkárov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 28 September 2014 20:16

V utorok 23.9.2014 sme v našej telocvični mali prekvapenie. Herci z Diadla J. Záborského z Prešova nám prišli zahrať "srandovný" muzikál o psíkoch. Pani učiteľky pozvali aj budúcoročných prváčikoch zo škôlky. Divadielko o tom, ako psíček samotár si našiel priateľov a aj rodinu sa nám všetkým veľmi páčilo.

Žiaci špeciálnych tried a 1.-5. ročníka

Posledná úprava Pondelok, 29 September 2014 09:56
 
Reťaz pôstu a modlitieb za kňazov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 14 September 2014 18:14

Posledná úprava Pondelok, 22 September 2014 20:46
 
Začiatok školského roka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 29 August 2014 14:40

Riaditeľstvo CZŠ sv. Petra a Pavla oznamuje svojim žiakom, že slávnostné zahájenie nového školského roka 2012/2013 sa uskutoční dňa 2. septembra 2014 v Sanktuáriu o 08.00 hod. sv. omšou VENI SANCTE.

 
Výberové konanie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 07 Júl 2014 15:24

Výberové konanie na obsadenie nasledujúcich voľných miest: pedagogický asistent, sociálny pedagóg, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, logopéd. Plné znenie výberového konania TU

 
Sv. omša 25.9.2014 (9.A,B) PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 28 September 2014 20:19

Naši najstarší žiaci si pripravili tento deň pre svojich najmladších spolužiakov na druhom stupni. Všetko to začalo hneď ráno - sv.omšou, kde si spolu s piatakmi pripravili liturgické čítania, obetné dary ale aj pekné spevy. Krásna sv. omša. Ďakujeme Vám.

Posledná úprava Nedeľa, 28 September 2014 20:22
 
Reťaz pôstu a modlitieb za kňazov 2 týždeň PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 14 September 2014 18:14

Posledná úprava Štvrtok, 09 Október 2014 14:42
 
Veni Sancte PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Utorok, 02 September 2014 20:53

Dňa 2. septembra o 08:00 hod. v Sanktuáriu slávnostnou sv. omšou Veni Sancte sme zahájili nový školský rok 2014/2015. Ako v homilií povedal dekan farnosti, škola je ako matka. Pritúli, pochváli, ale keď treba dvihne aj prst a potrestá. Po sv. omši riaditeľka školy Mgr. Mária Karašinská privítala všetkých žiakov a rodičov, zvlášť privítala tých najmenších - našich prvákov. Predstavila im ich p. učiteľku Mgr. Renátu Kizákovu. Po skončení sa presunuli do priestorov školy a triedy, kde ich čakalo pekné prekvapenie a dozvedeli sa ďalšie informácie.

Posledná úprava Utorok, 02 September 2014 20:58
 
PRINED - projekt inkluzívnej edukácie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Piatok, 29 August 2014 14:34

Základné informácie o projekte PRINED – PRojek INkluzívnej EDukácie

Ako už z názvu vyplýva Národný PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED)  má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v  MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť  predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Prostredníctvom akceleračných programov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencií potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

Projekt nadväzuje na prebiehajúce projekty Metodicko – Pedagogického Centra (MPC): Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2). Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie  v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska.  Inkluzívny model vzdelávania má za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. Podstatným prínosom projektu bude vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg), ktorí  pri práci s deťmi nebudú pôsobiť len v školách, ale aj v teréne. PRINED rovnako ako jeho predchodcovia MRK1 a MRK2 výrazne prispieva k riešeniu zamestnanosti tým, že vytvára 250 nových pracovných miest na pozície pedagogický asistent, z čoho 200 pracovníkov bude pôsobiť na základných školách a ďalších 50 na materských školách.

Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu školy získajú didaktický balíček v hodnote do 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať  napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie ZŠ a MŠ pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov, krúžkov.

Projekt je financovaný prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie.  Náklady predstavujú takmer 16 miliónov. Potrvá do novembra 2015.

 

Metodicko pedagogické centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstvom školstva, výchovy,  vzdelávania a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a  nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.  Metodicko -pedagogické centrum má tri  regionálne a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje viaceré Národné projekty v rámci  Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských  zdrojov www.mpc-edu.sk

PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Posledná úprava Piatok, 29 August 2014 14:39
 
Slávnostné ukončenie šk. roka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 07 Júl 2014 15:27

Dňa 27. júna 2014 o 8:00 hod. sme slávnostnou sv. omšou Te Deum poďakovali Najvyššiemu za všetky dary šk. roka 2013/2014. Po ukončení sv. omše sme pokračovali slávnostným programom v ktorom sme ocenili najlepších žiakov a odovzdali vysvedčenia. Rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi a všetkým zaželali požehnané prázdniny vyplnené tvorivým odpočinkom, relaxom  a načerpaním nových síl.

Posledná úprava Pondelok, 07 Júl 2014 15:32
 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>

Stránka 17 z 35

Kto je on-line?

Máme online 32 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy