Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Mária Karašinská   
Štvrtok, 20 Marec 2014 19:41

Vo štvrtok 20. marca 2014 sa v reprezentačných priestoroch Kaštieľa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Táto tradičná súťaž sa v tomto roku niesla v znamení okrúhleho 60-ročného jubilea, čím sa zaradila medzi najstaršie súťaže umeleckého charakteru. Jubilejný ročník priniesol našej škole potešujúce výsledky - dve prvé miesta, jedno druhé a jedno tretie miesto:

I. kategória (prednes poézie): Tamara Bujdošová - 1. miesto, II. kategória (prednes poézie): Laura Šlangová - 2. miesto, II. kategória (prednes prózy): Matej Bujdoš - 3. miesto, III. kategória (prednes prózy): Viktória Harmadová - 1. miesto.

Víťazí postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 11. apríla v Starej Ľubovni. Všetkým oceneným blahoželáme a za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.

Posledná úprava Štvrtok, 20 Marec 2014 20:01
 
Pytagoriáda - okresné kolo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Štvrtok, 20 Marec 2014 14:28

Dňa 18.3.2014 sa uskutočnilo obvodné kolo 35. ročníka Pytagoriády. Z našej školy si najlepšie počínal v kategórii P6 Dominik Ivančo (VI.A), ktorý obsadil 1. miesto, v kategórii P4 pekné 3. miesto získala Laura Šlangová (IV.A). Blahoželáme.

Posledná úprava Štvrtok, 20 Marec 2014 14:55
 
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Nedeľa, 16 Marec 2014 14:07

Detský prednes je jednou z foriem vnímania a odovzdávania literárnych hodnôt a jeho cieľom je prehlbovanie literárneho poznania, kultivovanie reči, citové naplnenie. Aj preto má prestížna recitačná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín svoju dlhoročnú tradíciu i na našej škole.
14.03.2014 sme zrealizovali školské kolo tejto recitačnej súťaže pre 14 recitátorov II. a III. kategórie. Odborná porota v zložení: Mgr. M. Harmadová, Mgr. B. Veselá a Mgr. M. Bandurová rozhodla o takomto umiestnení:
II. kategória – poézia:
1.m. Laura Šlangová, 2.m. Šimon Rusinko, 3.m. Soňa Suchaničová
II. kategória – próza:
1.m. Matej Bujdoš, 2.m. Klaudia Harmadová, 3.m. Chiara Štiavnická
Víťazkami III. kategórie sa stali Viktória Harmadová – poézia a Klára Kizáková – próza.
Všetkým súťažiacim ďakujeme, víťazom blahoželáme a tým najlepším držíme prsty na okresnom kole HK.

17.03.2014 sme zrealizovali školské kolo tejto recitačnej súťaže aj pre 17 recitátorov I. kategórie. Odborná porota v zložení: Mgr. G. Vašková, Mgr. D.Šlangová,  Mgr. R.Kizáková a Mgr.P.Tkačivská rozhodla následovne:

I. kategória – poézia:
1.m.Tamara Bujdošová, 2.m.Ema Maťašová, Simona Semančiková 3.m.Adam Opitz, Maroš Bilanin, čestné uznanie: Peter Mulik, Štefan Drobňák

I. kategória- próza:
1.m.Tibor Veselý, 2.m. Jozef Sasarák, Monika Keselicová, 3.m. Karin Kostíková, Klára Rusinková

Blahoželáme a držíme prsty na okr. kole HK. (Daniela Šlangová)

 

 

Posledná úprava Streda, 19 Marec 2014 22:21
 
SDM Rio de Janeiro PDF Tlačiť E-mail
Napísal Marcela Suchaničová   
Piatok, 31 Január 2014 15:08

Dňa 30.1.2014 sa na pôde našej školy odohrala milá udalosť. Žiaci 7.-9. ročníka sa stretli s vdp. farárom J. Spišákom na besede venovanej Svetovým dňom mládeže 2013, ktoré sa uskutočnili v Rio de Janeiro. Ako priamy účastník týchto udalostí sa podelil so žiakmi o svoje bohaté zážitky a dojmy z tejto bohumilej akcie.

Posledná úprava Sobota, 08 Február 2014 22:14
 
Zápis prvákov PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Pondelok, 27 Január 2014 15:25

V dňoch 15.1. – 21.1.2014 prebiehal na našej škole zápis budúcich prváčikov, ktorí mali možnosť ukázať svoje nateraz získané vedomosti a zručnosti. Sme radi, že zavítali práve k nám a úprimne vďační Bohu a ich rodičom za prejavenú dôveru.

Posledná úprava Piatok, 31 Január 2014 15:12
 
Betlehemy PDF Tlačiť E-mail
Napísal Marcela Harmadová   
Pondelok, 20 Január 2014 08:32

Tak ako každý rok pred Vianocami aj v tomto školskom roku Odbor školstva a kultúry v Stropkove v spolupráci s poľským mestom Dukla usporiadali súťaž pod názvom  Betlehemy.  Každoročne sa do tejto súťaže zapájajú aj žiaci našej školy, kde majú možnosť ukázať svoju zručnosť, šikovnosť aj výtvarné nadanie. Našu školu za prvý stupeň reprezentovala Simonka  Semančiková, žiačka 2. ročníka, ktorá zhotovila krásny Betlehem z krepového papiera. Druhý stupeň reprezentovali Klaudia  Harmadová, 5. ročník, ktorá získala 2. miesto a Matúš  Motyka, žiak 7. ročníka. Keďže táto súťaž má aj medzinárodný rozmer v Poľsku si Čestné uznanie prevzala Viktória  Harmadová, ktorá Betlehem urobila paličkovanou čipkou. Tie najkrajšie Betlehemy si môžete pozrieť aj vo fotogalérií.

Posledná úprava Nedeľa, 26 Január 2014 15:03
 
Okresné kolo súťaže Rozprávkové vretienko PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Utorok, 18 Marec 2014 10:09

20. 02.2014 organizovala naša CZŠ sv. Petra a Pavla okresné kolo recitačnej súťaže Rozprávkové vretienko. V rámci I. a II. kategórie sme mali možnosť vypočuť si 13 talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova, ktorí reprezentovali 8 základných škôl okresu Stropkov. Odborné poroty v zložení – Mgr. K. Gumanová (predsedníčka pre I. kat.), Mgr. V. Kizáková a Mgr. I. Śafranková (členky pre I. kat.), Mgr. M. Pavliková (predsedníčka pre II. kat.), Mgr. T. Kellyová a Mgr. M. Harmadová (členky pre II. kat.) rozhodli o takomto umiestnení súťažiacich:

I. kat. 1. m. Chiara Štiavnická (CZŠ sv . Petra a Pavla SP), 2. m. Terézia Mitrušková (ZŠ Mlynská SP), 3. m. Sofia Birošová (ZŠ Konštantínova SP)

II. kat.  1. m. Timea Gojdičová (ZŠ s MŠ Bukovce), 2. m. Soňa Angelovičová (ZŠ Hrnčiarska SP), 3. m. Adam Bujdoš (ZŠ Konštantínova SP)

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme a najmä víťazom blahoželáme! Veríme, že aj táto súťaž ich viedla k samostatnej tvorivej činnosti, upevnila ich záujem o sebavzdelávanie, prispela k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času a v neposlednom rade vytvorila podmienky pre úspešnú prezentáciu týchto aktivít aj na iných kultúrnych podujatiach.

Posledná úprava Utorok, 18 Marec 2014 10:13
 
Rozprávka sa rozpráva PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Piatok, 14 Február 2014 15:23

Rozprávka sa rozpráva... a aj dvere otvára. Kam? No predsa tam, kde nikdy nie si sám.

Takéto motto sprevádzalo nádejných recitátorov našej školy, ktorí sa rozhodli ukázať svoje nadanie v školskom kole recitačnej súťaže Rozprávkové vretienko. Porota, ako aj diváci zo 6.A sa viac-menej jednomyseľne zhodli na takomto poradí recitátorov: Matej Bujdoš (5.A) - 1. miesto, Laura Volčková (6.A) - 2. miestoŠimon Rusinko (5.A) - 3. miesto. Všetkým zúčastneným ďakujeme za pekný umelecký výkon a víťazovi držíme prsty na okresnom kole, kde bude reprezentovať našu školu.
Posledná úprava Piatok, 14 Február 2014 15:24
 
Fašiangy sú tu... PDF Tlačiť E-mail
Napísal Martina Lukačová   
Pondelok, 27 Január 2014 15:28

... a spolu s nimi aj plesy, zábavy a karnevaly. Už tradične sme pripravili pre našich žiakov vo štvrtok 23.1.2014 školský karneval. Mladší sa zabávali dopoludnia a tí starší od 15:00 do 19:30 hod. Nechýbali krásne masky, ktoré sa snažili zaujať nielen farebnosťou, ale aj originálnosťou. Na chvíľu sme sa tak mohli ocitnúť v krásnom rozprávkovom svete a tešiť sa z úprimnej detskej radosti a spokojnosti.

Posledná úprava Piatok, 31 Január 2014 15:12
 
Zápis do 1. ročníka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Pondelok, 06 Január 2014 12:58

CZŠ sv. Petra a Pavla  Stropkov  oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015 sa uskutoční v dňoch od 15. do 21. januára 2014 v čase od 13.00 do 16.00 hod. v budove školy na Hrnčiarskej ulici č. 795/61, na  2. poschodí v 1. A triede. Po tomto termíne zápis pokračuje do 14. februára 2014 v kancelárii školy len v prípade voľného miesta. Do školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho príslušnosť do školského obvodu a na jeho vierovyznanie, rodičia však musia súhlasiť s výchovným programom školy. Pri zápise je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Mgr. Mária Karašinská, riaditeľka školy

Posledná úprava Pondelok, 06 Január 2014 13:12
 
Vianočný pozdrav PDF Tlačiť E-mail
Napísal Ladislav Vateha   
Nedeľa, 22 December 2013 16:07

Posledná úprava Pondelok, 06 Január 2014 13:02
 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dopredu > Koniec >>

Stránka 19 z 35

Kto je on-line?

Máme online 44 hostí 

Rok Fatimy

Rok Fatimy